European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Geology

Details
Code S2-GE
Organizational unit Faculty of Geology
Field of studies Geology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years
WWW address http://www.geo.uw.edu.pl/pl/
Required documents
  • Higher education
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.08.2019 00:00 – 11.09.2019 23:59)

Zasady kwalifikacji

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na Wydziale Geologii na zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony pierwszy rok studiów II-go stopnia na kierunku geologia, lub kierunkach pokrewnych (tzn. takich, gdzie pogram studiów pokrywa się przynajmniej w 50% z programem studiów na Wydziale Geologii UW). Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej z dotychczasowego toku studiów nie niższej niż 4,0. Kandydaci będą przyjmowani w ramach limitu miejsc, zaś w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje limit, o kolejności na liście przyjętych decydować będzie średnia ocen z pierwszego roku studiów, liczona wg zasad określonych w Regulaminie Studiów na UW.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 16 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 19-20 września 2019 r., godz. 9:00-14:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23-24 września 2019 r., godz. 9:00-14:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Adam Stępien 22-55-40-023 rekrutacja.geol@uw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Wydział Geologii