European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Graduate Programme in Forensic Chemistry

Details
Code S2-KNS-FS
Organizational unit Center for Forensic Science University of Warsaw
Field of studies Graduate Programme in Forensic Chemistry
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
Duration 2 years
Recruitment committee address g.sadowska@uw.edu.pl
WWW address http://cns.uw.edu.pl/
Required documents
  • Higher education
There is currently no active phase for this programme in this registration.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.08.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2020/2021
    Phase 2 (14.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

Postęp społeczny i technologiczny rodzi również wzrost przestępczości oraz jej ewolucję i przekształcanie się, zarówno od strony liczby dokonywanych czynów zabronionych przez prawo, jak też sposobu ich popełniania. W związku z tym kryminalistyczne badania naukowe, w tym zwłaszcza z zakresu chemii, fizyki i dziedzin pokrewnych, oraz praktyczne aplikowanie ich wyników odgrywa obecnie coraz większą rolę w wykrywaniu przestępstw i udowadnianiu winy ich sprawcom.

Dotychczas w Polsce nie prowadzono studiów kryminalistycznych na poziomie magisterskim, łączących w tak szerokim zakresie aspektów teoretycznych i praktycznych kryminalistyki z chemią i fizyką. Nowy kierunek Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie chemia sądowa pozwala na komplementarne przekazanie studentom podstaw wiedzy z kilku powiązanych ze sobą dyscyplin naukowych, które tworzą podstawy współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej umożliwi zdobycie absolwentom takich umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. W związku z tym absolwenci tego kierunku będą mieli szerokie perspektywy pracy: od laboratoriów policyjnych i prywatnych laboratoriów kryminalistycznych, poprzez firmy farmaceutyczne, pracownie medycyny sądowej i ochrony środowiska, do ośrodków specjalizujących się w badaniach leków, suplementów, dopingu bądź dzieł sztuki. Proponowane zajęcia skupią się przede wszystkim na metodologii współczesnych badań kryminalistycznych oraz na stronie technicznej takich badań i metodach laboratoryjnych, zaadaptowanych z różnych gałęzi nauki, w tym zwłaszcza chemii i fizyki. Ponadto przedmiotem wykładu będą także zagadnienia prawne i psychologiczne, gdyż ta część wiedzy kryminalistycznej jest niezbędna dla efektywnego prowadzenia i rozumienia istoty śledztw i procesów sądowych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pod telefonem: +48 (22) 55 26 696.

 


Zasady kwalifikacji

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2019 r., godz. 9:00

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 24-25 września 2019 r., godz. 9:00-17:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 9:00-17:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Grażyna Sadowska 22-55-26-696 w godz. 9.00-15.00

Znajdź nas na mapie:
Centrum Nauk Sądowych