European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Graduate Programme in General Criminalistics

Details
Code S2-KNS-KO
Organizational unit Center for Forensic Science University of Warsaw
Field of studies Graduate Programme in General Criminalistics
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 3
Duration 2 years
Recruitment committee address g.sadowska@uw.edu.pl
WWW address http://cns.uw.edu.pl/
Required documents
  • Higher education
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (12.08.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Studia Kryminalistyka i Nauki Sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna są unikalnym kierunkiem studiów magisterskich, dotychczas nieprowadzonym na innych polskich uczelniach Odpowiadają one na wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie problematyką procesów sądowych oraz stosowaniem w ich trakcie nowoczesnych metod badania dowodów. W związku z tym program studiów obejmuje zarówno taktykę i strategię prowadzenia śledztw, jak również wiedzę techniczno-kryminalistyczną związaną z różnymi czynnościami dowodowymi i laboratoryjnymi badaniami dowodów rzeczowych. Zajęcia mają jednocześnie charakter teoretyczny i praktyczny, a poza tradycyjnymi wykładami, ćwiczeniami i laboratoriami, stosowane są nowe formy nauczania, jak np. inscenizacje miejsc zdarzeń i prowadzenie na nich oględzin, tworzenie profili psychologicznych sprawców przestępstw, opracowywanie raportów biegłych oraz obrona wyników ekspertyz przed sądem.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, gdyż w ramach Centrum Nauk Sądowych UW współprowadzone są przez pięć wydziałów uniwersyteckich: Biologii, Chemii, Fizyki, Psychologii oraz Prawa i Administracji. Dzięki temu studenci mogą skorzystać z wiedzy wykładowców reprezentujących różne dziedziny i specjalizacje naukowe. Dodatkowo zajęcia prowadzone są również przez ekspertów zewnętrznych (np. z laboratoriów policyjnych) lub w jednostkach pozauniwersyteckich (np. zajęcia z medycyny sądowej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym). Pozwala to na przekazanie podstaw wiedzy z kilku dyscyplin naukowych, które tworzą zręby współczesnej nauki kryminalistyki, a z drugiej strony umożliwia studentom zdobycie takich umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym tzn. odbywają się od poniedziałku do piątku w zakresie godzin 8:00 -20:00, zarówno na kampusie Centralnym tj. na Krakowskim Przedmieściu jak i na Kampusie Ochota. Dodatkowo przewidziane są zajęcia terenowe w postaci tygodniowego wyjazdu oraz warsztaty praktyczne odbywające się w niektóre soboty i niedziele, o czym studenci są informowani z odpowiednim dużym wyprzedzeniem.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Centrum Nauk Sądowych lub do naszego biura ds. prowadzenia studiów pokój 4.29 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101 w Warszawie w godzinach od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub pod telefonem: +48 (22) 55 26 696.

 


Zasady kwalifikacji

Prawo do ubiegania się o przyjęcie w trybie przeniesienia mają studenci studiów stacjonarnych po zaliczeniu I semestru studiów drugiego stopnia w macierzystej uczelni, którzy uzyskali minimum 30 pkt. ECTS. Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia obejmuje konkurs średniej ocen ze studiów w macierzystej uczelni powyżej 4,00. Student przyjęty w drodze przeniesienia ma obowiązek zaliczenia różnic programowych.

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: kryminalistyka i nauki sądowe.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2019 r., godz. 9:00

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 24-25 września 2019 r., godz. 9:00-17:00
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 9:00-17:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: mgr Grażyna Sadowska 22-55-26-696 w godz. 9.00-15.00

Znajdź nas na mapie: Centrum Nauk Sądowych