European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Interdisciplinary Individual Studies in the Area of Exact Science, Natural Science, Social Science and the Humanities

Details
Code S2-MSMP
Organizational unit College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences (MISMaP)
Fields of studies Astronomy, Biology, Bioethics, Biotechnology, Chemistry, Philosophy, Physics, Prospecting Geology, Geography, Spatial Management, Informatics, Cognitive Science, Mathematics, Interdisciplinary Individual Studies in the Area of Exact Science, Natural Science, Social Science and the Humanities, Environmental Protection, Sociology
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 1
Duration 2 years
Recruitment committee address Maciek.kaminski@fuw.edu.pl
WWW address http://mismap.uw.edu.pl/
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (02.09.2019 00:00 – 08.09.2019 23:59)

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

 • informatyka – 10;
 • fizyka, astronomia – 20;
 • biologia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • biotechnologia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • ochrona środowiska – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • chemia (Chemistry) – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geografia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • gospodarka przestrzenna – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geologia poszukiwawcza – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • matematyka – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • filozofia – 6;
 • bioetyka – 2;
 • socjologia – 2;
 • Physics (Studies in English) – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • kognitywistyka (Cognitive Science) – 4.

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku na danym wydziale.

 

Sprawdź terminy egzaminów wstępnych na studia prowadzone w ramach MISMaP:

 


Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) prowadzona jest przez Kolegium MISMaP. Kandydaci na studia II stopnia muszą spełnić wymagania stawiane przez Wydział wybrany dla kierunku podstawowego. Szczegółowe warunki zostają określone przez Radę danego Wydziału. Jeśli kandydat nie legitymuje się minimum programowym z kierunku podstawowego to Dziekan danego wydziału może wskazać przedmioty kierunkowe do uzupełnienia w ciągu 2 lat studiów II stopnia. Kandydaci, którzy nie mogą się wylegitymować 36 ECTS z kierunków prowadzonych przez Kolegium MISMaP –innych niż zgłoszony jako podstawowy – zdają egzamin wstępny na jednym z wydziałów (w ramach Kolegium MISMaP) przeprowadzających taki egzamin.

Terminy

Ogłoszenie wyników: 18 września 2019 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 19-20 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23-24 września 2019 r., godz. 10:00-15:00
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 25-26 września 2019 r., godz. 10:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje


Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Maciej Kamiński 22-55-43-551, 22-55-32-869 maciek.kaminski@fuw.edu.pl

Znajdź nas na mapie:
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych