European Union

Transfers from other universities for first-cycle, second-cycle and long-cycle Master-level studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Regional and Local Studies

Details
Code S2-SRL
Organizational unit Institute of the Americas and Europe
Field of studies Regional and Local Studies
Form of studies Full-time
Level of education Second cycle
Educational profile academic
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 5
Duration 2 years
Recruitment committee address j.tokaj@uw.edu.pl
WWW address http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
Required documents
  • Higher education
There is currently no active phase for this programme in this registration.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.06.2019 00:00 – 18.09.2019 23:59)

Active phases in other registrations:
  • Degree programmes (first-cycle,second-cycle, long-cycle) - 2020/2021
    Phase 2 (22.09.2020 00:00 – 01.10.2020 23:59)

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG oferuje elitarne, interdyscyplinarne, kameralne i cenione przez pracodawców studia magisterskie na kierunku Studia regionalne i lokalne. Studia łączą zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej, w tym miejskiej. Cechą wyróżniającą kierunek jest połączenie perspektyw kilku różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, jak również nauk o polityce i administracji, a także bliskie powiązanie z prowadzonymi w EUROREG-u badaniami naukowymi. Na program studiów składają zajęcia dotyczące m.in.: metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych, metod i praktyk krytycznego myślenia, uwarunkowań i procesów rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miast i regionów, socjologii przestrzeni, urbanistyki i planowania przestrzennego, ekologicznych problemów rozwoju miast i regionów, zarządzania miastami i metropoliami, partycypacji społecznej, polityk miejskich oraz tworzenia, realizacji i ewaluacji polityk publicznych. Program studiów skomponowany jest z różnorodnych form zajęć, nastawionych na aktywny udział oraz praktykę: gry strategiczne, symulacje, spacery badawcze, studia przypadków, seminaria z udziałem gości polskich i zagranicznych, zarówno badaczy jak i praktyków. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci EUROREG mogą korzystać także z bogatej oferty przedmiotów nieobowiązkowych (w tym w języku angielskim) realizowanych przez pracowników jednostki.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście) oraz – w wypadku wybranych zajęć – w instytucjach zajmujących się rozwojem regionalnym, lokalnym i miejskim. Studia obejmują także praktyki dyplomowe w formie udziału w projektach badawczych realizowanych przez zespół EUROREG, zazwyczaj w formie badań terenowych. Plan zajęć układany jest tak, aby wszystkie przedmioty obowiązkowe odbywały się w 3-4 dni w tygodniu (I rok) lub 2-3 dni (II rok). Więcej informacji tutaj.

Absolwenci Studiów regionalnych i lokalnych są przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, firmach doradczych, instytutach badawczych, sektorze pozarządowym, a także organizacjach międzynarodowych (agendy Unii Europejskiej, ONZ) i międzynarodowych podmiotach gospodarczych (firmy consultingowe). Więcej o naszych absolwentach tutaj.

Studenci Studiów regionalnych i lokalnych mogą korzystać z bogatego księgozbioru EUROREG, jak również z różnorodnych form dofinansowania działalności naukowej.

Więcej informacji na stronie Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG.

 


Zasady kwalifikacji

Na studia w trybie przeniesienia może być przyjęty kandydat, którego dotychczasowe studia były zgodne programowo z kierunkiem prowadzonym przez Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Decyzję o przyjęciu oraz rodzaju i formie uzupełnienia różnic programowych podejmowana jest na podstawie udokumentowanego dotychczasowego przebiegu studiów kandydata.

W przypadku przeniesienia na II rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: gospodarka przestrzenna, specjalność: studia miejskie i regionalne.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2019 r., godz. 10:00

Przyjmowanie dokumentów: 

  • I termin: 24 września 2019 r. (godz. 10:30-16:00), 25 września 2019 r. (godz. 9:00-16:00)
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 września 2019 r., godz. 9:00-16:00
  • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 30 września 2019 r., godz. 9:00-15:00

 

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Koordynator ds. rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni: Jacek Tokaj 22-55-20-106 wew. 117 jgtokaj@uw.edu.pl


Znajdź nas na mapie:
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych