European Union

Admission for RPL 2020/21

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Uniwersytet Warszawski prowadzi na rok akademicki 2020/2021 rekrutację na wybrane kierunki studiów, na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną – RPL (Recognition of Prior Learning).

Zapraszamy osoby zainteresowane potwierdzeniem posiadanych efektów uczenia się do rejestracji w terminie od 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

RPL jest to proces weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, które zostały zdobyte poza systemem studiów wyższych. 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:

  • świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  • tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się student może zostać zwolniony z niektórych zajęć. Zaliczona może zostać nie więcej niż połowa programu studiów, czyli 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2
1 Artes Liberales (Liberal Arts) from: 23.12.2019 10:00
to: 30.04.2020 23:00
from: 24.05.2020 00:00
to: 30.09.2020 23:00
2 Modern Greek Philology from: 23.12.2019 10:30
to: 30.04.2020 23:00
from: 24.05.2020 00:00
to: 30.09.2020 23:00
3 Sociology from: 21.11.2019 14:00
to: 30.04.2020 23:00
from: 24.05.2020 00:00
to: 30.09.2020 23:59
4 Sociology from: 21.11.2019 14:00
to: 30.04.2020 23:00
from: 24.05.2020 00:00
to: 30.09.2020 23:59
pages
Pages: 1
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200