• log in
 • create an account

Admission for RPL 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Modern Greek Philology

Details
Code S1-FLNG-RPL
Organizational unit Faculty of "Artes Liberales"
Field of studies Modern Greek Philology
Form of studies Full-time
Level of education First cycle
Language(s) of instruction Polish
Duration 3 years
Recruitment committee address Dobra 72 pokój dziekanatu Wydziału Artes Liberales
Office opening hours środa 9.00 - 15.00
w pozostałe dni prośba o kontakt mailowy raczewska@al.uw.edu.pl
WWW address http://al.uw.edu.pl/filologia-nowogrecka-uw/
Required document
 • Maturity or equivalent document
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (05.10.2023 00:00 – 30.04.2024 23:59)

Efekty kształcenia dla kierunku filologia nowogrecka:

 • osiągnięcie przez studentów rzetelnej znajomości współczesnego języka nowogreckiego (kini dimotiki) w mowie i piśmie (poziom B2);
 • pokazanie faz rozwoju najstarszego żywego języka Europy z podkreśleniem cech świadczących zarówno o zróżnicowaniu, jak i ciągłości jego historii;
 • zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o dziejach, literaturze i kulturze Grecji (i opcjonalnie: Cypru) od epoki starożytnej po współczesną;
 • uwrażliwienie studentów na rolę dziedzictwa starożytnej Grecji w literaturze i kulturze nowożytnej i współczesnej Europy oraz na jej recepcję w kulturze polskiej;
 • wprowadzenie studentów do pracy translatorskiej i naukowej pod kierunkiem wykładowcy.

Absolwenci filologii nowogreckiej są przygotowani do podjęcia studiów uzupełniających na kierunkach należących do obszaru humanistyki i nauk społecznych. W szczególności mają szansę rozszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz doskonalenia kompetencji językowych na studiach uzupełniających na kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska na Wydziale "Artes Liberales", gdzie prowadzony jest tzw. moduł nowogrecki (seminarium, konwersatoria w języku nowogreckim).


 Zasady kwalifikacji

Osoby chcące rozpocząć studia na filologii nowogreckiej w trybie PEU (Potwierdzenie Efektów Uczenia się) muszą:

* Wykazać istnienie wcześniejszego doświadczenia zawodowego:

 • kandydaci z maturą - min. 5-letnie;
 • kandydaci z dyplomem licencjackim - min. 3-letnie;
 • kandydaci z dyplomem magistra - min. 2-letnie.

* Okazać dyplom zdania egzaminu Certificate of Attainment on Modern Greek (Ελληνομάθεια) na poziomie co najmniej B1. W przypadku braku takiego egzaminu kandydat może podejść do egzaminu poziomującego przed komisją Pracowni Studiów Helleńskich WAL UW (części pisemnej: rozumienie testu pisanego i słuchanego; wytworzenie tekstu pisanego oraz części ustnej).

 • Uznanie poziomu B1 daje kandydatowi 18 ECTS i zaliczenie przedmiotu „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I rok filologii nowogreckiej).
 • Uznanie poziomu B2 daje kandydatowi 30 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I i II rok filologii nowogreckiej).
 • Uznanie poziomu C1 daje kandydatowi 39 ECTS i zaliczenie przedmiotów „Praktyczna nauka języka nowogreckiego” (I, II i III rok filologii nowogreckiej).

 

 Harmonogram rekrtuacji dla kandydatów rozpoczynających studia od 1 października 2024 r.

L.P.

ETAPY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

TERMINY

1.

Rejestracja w IRK

1 października 2023 r. – 30 kwietnia 2024 r.

2.

Przyjmowanie dokumentów przez Komisję Weryfikacyjną

do 30 kwietnia 2024 r.

3.

Ogłoszenie przez Komisję Weryfikacyjną wyników

14 czerwca 2024 r.

4.

Zatwierdzenie przez Rektora  wyników rekrutacji na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

5.

Ogłoszenie wyników przez Komisję Rekrutacyjną

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie

6.

Przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną dokumentów od kandydatów na studia

Zgodnie z harmonogramem na studia I, II stopnia i studia jednolite magisterskie