• zaloguj się
  • utwórz konto

Sojusz 4EU+ 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Warszawskiego przygotowaną dla studentów i doktorantów uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+ w roku akademickim 2022/2023 klikając OFERTA lub JEDNOSTKI. Zapraszamy również do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po rekrutacji.
Studenci i doktoranci UW mogą się zapisać na zajęcia za pomocą swoich kont w USOS-ie poprzez złożenie podania, nie muszą rejestrować się za pomocą platformy IRK.

4EU+ Alliance (Sojusz 4EU+) – to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu w Kopenhadze, Uniwersytetu w Mediolanie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Sojusz podejmuje wspólne działania w zakresie badań, wymiany i udostępniania infrastruktury badawczej, inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki, a także w zakresie kształcenia oraz wymiany akademickiej studentów i pracowników naukowych. W misję Sojuszu wpisane jest prowadzenie dydaktyki opartej na efektach badań oraz wprowadzanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji uniwersyteckiej.

Celem Sojuszu jest przygotowanie dla studentów i doktorantów wszystkich sześciu uniwersytetów nowoczesnej i elastycznej ścieżki edukacyjnej, opartej na wspólnej ofercie kursów. Student 4EU+ zdobędzie doświadczenie w zakresie edukacji opartej na badaniach naukowych. Celem uczelni partnerskich jest aby program nauczania każdego studenta i doktoranta opierał się na spersonalizowanej, elastycznej ścieżce edukacyjnej, dzięki czemu oferta dydaktyczna Sojuszu 4EU+ będzie mogła być dostosowana do studentów i doktorantów, zarówno pod kątem naukowych dziedzin i dyscyplin, ale także różnorodnościci indywidualnych zainteresowań i planów, związanych z przyszłością i karierą. Sojusz będzie oferował szereg różnych ścieżek, aby umożliwić realizację zindywidualizowanych programów nauczania przy wykorzystaniu innowacyjnych metod i nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. Wspólna oferta edukacyjna oparta jest przede wszystkim na kształceniu w obszarze kompetencji i umiejętności, uznanych przez Sojusz za kluczowe w edukacji europejskiej: wielokulturowości i wielojęzyczności,  kompetencji z zakresu korzystania i analizy danych, społecznego zaangażowania, krytycznego myślenia oraz przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów z uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ do wzięcia udziału w rekrutacji na zajęcia, kursy i moduły edukacyjne przygotowane w ofercie Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2022/2023.