Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rejestracja na studia w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 została zakończona

Zapisy na wszystkie kierunki studiów I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zostały zakończone. Wyniki kwalifikacji w turze wrześniowo-październikowej zostaną opublikowane zgodnie z terminami podanymi na kontach rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK (na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich oraz na części studiów II stopnia - 12 października). Osoby zakwalifikowane zostaną zaproszone do złożenia dokumentów.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za dokonanie zgłoszeń rekrutacyjnych, a osoby zainteresowane kształceniem na Uniwersytecie Warszawskim, które nie wzięły udziału w tegorocznej rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz zasadami i terminami rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiadomości archiwalne

Od 5 września 2020 r. są otwierane zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji (wrześniowo-październikowej) na kierunki studiów, na których nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym naborze. Rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim oraz ewentualnie na inne studia zakończy się 1 października 2020 r. Wpłat opłat rekrutacyjnych można dokonywać do 2 października (do końca dnia).

Harmonogram drugiej tury rekrutacji można znaleźć tutaj.

Studia, na których trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce „OFERTA”, po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i filmami instruktażowymi dotyczącymi procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim poprzez wejście na zamieszczone poniżej linki lub na stronę http://rekrutacja.uw.edu.pl/.

---

Informacja W dniu 12 sierpnia zakończyły się zapisy na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021. Wpłat opłat rekrutacyjnych można dokonywać jeszcze do 13 sierpnia (do końca dnia).

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na kontach rejestracyjnych kandydatów (w zakładce "Płatności"), opłaty rekrutacyjne na te studia zostaną po raz ostatni pobrane 18 sierpnia (do godziny 9:59). Do tego terminu kandydaci, którzy chcą zrezygnować z udziału w rekrutacji mogą wstrzymać opłatę rekrutacyjną na swoim koncie rejestracyjnym na wybranym/ch kierunku/ach studiów. W tym celu kandydat otwiera na swoim koncie rejestracyjnym zakładkę "Płatności" i po kliknięciu na przycisk "Ustal priorytety" wstrzymuje opłatę przy wybranych kierunkach, zgodnie z podaną tam instrukcją. Kandydat będzie mógł wykorzystać wstrzymaną opłatę („odpiętą od kierunku”) w rekrutacji na inny kierunek studiów, na którym będzie trwała rejestracja (np. w kolejnej turze) albo przesłać wniosek do Biura ds. Rekrutacji o zwrot opłaty rekrutacyjnej (zgodnie z procedurą opisaną na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/).

Wyniki rekrutacji na ww. studia zostaną opublikowane na kontach rejestracyjnych kandydatów w dniu 24 sierpnia, a w przypadku kierunku logopedia ogólna i kliniczna - 25 sierpnia.

Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 25-27 sierpnia, a osoby z listy rezerwowej czekają na ewentualne zwolnienie miejsc. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisje rekrutacyjne będą zapraszać kandydatów z listy rezerwowej do założenia dokumentów w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za dokonanie zgłoszeń rekrutacyjnych, a osoby zainteresowane kształceniem na Uniwersytecie Warszawskim, które nie wzięły jeszcze udziału w rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów, na których trwa jeszcze rekrutacja oraz zapisania się na wybrane kierunki w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i filmami instruktażowymi dotyczącymi procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, zamieszczonymi na naszej stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/ oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będziemy również Państwa informować o otwarciu kolejnych tur rekrutacji na kierunkach studiów, na których limit miejsc nie został wypełniony.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmy – przewodniki po systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK):

📺 Przewodnik dla kandydatów z polskim obywatelstwem  (video)

📺 Przewodnik dla kandydatów z zagranicy oraz posługujących się zagranicznym dyplomem / maturą  (video)

 

Inne ważne linki:

- rekrutacja krok po kroku

- harmonogram rekrutacji

- dodatkowe informacje na temat rejestracji kandydatów

- wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim)

- honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim)

- opłaty:

- dodatkowe informacje dla:

 - akty prawne

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041 (-042)
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24
-043, -048, -075, -002
e-mail:
admission@uw.edu.pl

godziny przyjęć:

  • pon.-czw. (9:00 - 15:00); piątek – dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
  • w okresie czerwiec-wrzesień: pon.-pt. (9:00 - 15:00)

UWAGA! W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zapraszamy do korzystania z mailowej lub telefonicznej formy kontaktu z Biurem ds. Rekrutacji albo zadawania pytań poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

strona internetowa: http://rekrutacja.uw.edu.pl