Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zapisy na studia zostały zakończone


Rejestracja na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, rozpoczynające się od 1 października 2021 r., została zamknięta.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na studia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022, a także na rok akademicki 2022/2023, które znajdują się na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne/.
-----------------------------------------------------------

Druga tura rekrutacji na studia


Zapisy
w ramach drugiej tury rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów II stopnia zostały zakończone.
Harmonogram sierpniowo-wrześniowej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie można znaleźć tutaj.

Trwają jeszcze zapisy na kierunki studiów II stopnia, na których obowiązują inne terminy rekrutacji niż na studia I stopnia.
Studia, na które trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce
OFERTA, po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji znajdują się na stronie Rekrutacja krok po kroku. Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej filmami instruktażowymi nt. internetowej rekrutacji kandydatów.

----------------------------------------------------------------------

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie ogłoszone!


W dniu 5 lipca zakończyły się zapisy na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część pozostałych studiów. Wyniki rekrutacji na ww. studia zostały opublikowane na kontach rejestracyjnych kandydatów w dniu 19 lipca.

Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 20-22 lipca, a osoby z listy rezerwowej czekają na ewentualne zwolnienie miejsc. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisje rekrutacyjne będą zapraszać kandydatów z listy rezerwowej do założenia dokumentów w kolejnych terminach, zgodnie z tegorocznym harmonogramem rekrutacji.

Terminy dla każdego kierunku studiów znajdują się również w zakladce OFERTA, a dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji - na stronie Rekrutacja krok po kroku. Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej filmami instruktażowymi nt. internetowej rekrutacji kandydatów.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za dokonanie zgłoszeń rekrutacyjnych, a zakwalifikowanym na studia – gratulujemy!

Osoby zainteresowane kształceniem na naszej uczelni, które nie wzięły jeszcze udziału w rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów [zakładka OFERTA] oraz zapisania się na wybrane kierunki studiów, na których trwa jeszcze rekrutacja.

Po zakończeniu obecnie trwającej tury rekrutacji będziemy również Państwa informować o otwarciu kolejnych tur rekrutacji na kierunkach studiów, na których limit miejsc nie został wypełniony.

 
----------------------------------------------------------------------

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów:

 

Inne ważne informacje:

- wymogi w zakresie znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim)
- honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim)

  • opłaty:

- opłata rekrutacyjna
- opłaty za studia
- opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

  • dodatkowe informacje dla:

- kandydatów z maturą dwujęzyczną
- kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
- kandydatów z polską „starą maturą” w skali ocen 3-5 lub 2-6
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
- kandydatów z zagranicy
- kandydatów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi
- kandydatów niepełnoletnich - zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata (oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych + klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego)

  • akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie:

                          - Biuro ds. Obsługi Kształcenia
                          - Biuro ds. Pomocy Materialnej

 
----------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041 (-042)
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24 -043, -048, -075, -002
e-mail:
 admission@uw.edu.pl

godziny przyjęć:

  • pon.-czw. (9:00 - 15:00); piątek – dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
  • w okresie czerwiec-wrzesień: pon.-pt. (9:00 - 15:00)
UWAGA! W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o korzystanie z mailowej lub telefonicznej formy kontaktu z Biurem ds. Rekrutacji albo zadawanie pytań poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

strona internetowa: http://rekrutacja.uw.edu.pl