• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

W dniu 12 września 2022 r. zakończyła się II tura rejestracji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie oraz część pozostałych studiów, na których są jeszcze dostępne miejsca. Ogłoszenie wyników na większość studiów odbędzie się 26 września.

Więcej informacji na temat terminów rekrutacji znajduje się w Harmonogramie rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

Poniżej znajdują się również linki do dodatkowych informacji przydatnych w procesie rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, zarówno w trybie rekrutacji na pełen cykl kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy dostępna jest na stronie ukraina.irk.edu.pl.

----------------------------------------------------------------------

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów:

 

Inne ważne informacje:

- wymogi w zakresie znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim)
- honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim)

  • opłaty:

- opłata rekrutacyjna
- opłaty za studia
- opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

  • dodatkowe informacje dla:

- kandydatów z maturą dwujęzyczną
- kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
- kandydatów z polską „starą maturą” w skali ocen 3-5 lub 2-6
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
- kandydatów z zagranicy
- kandydatów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi
- kandydatów niepełnoletnich - zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata (oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych [wzór oświadczenia w formacie pdf] oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych [wzór klauzuli w formacie pdf] - podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego)

  • akademiki, pomoc materialna i inne sprawy socjalne:

                          - Biuro ds. Pomocy Materialnej

  • obsługa spraw związanych z tokiem kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych:

                           - Biuro ds. Obsługi Kształcenia

 

 
----------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041 (-042)
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24 -043, -048, -075, -002
e-mail:
 admission@uw.edu.pl

godziny przyjęć:

  • pon.-czw. (9:00 - 15:00); piątek – dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
  • w okresie czerwiec-wrzesień: pon.-pt. (9:00 - 15:00)
UWAGA! W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o korzystanie z mailowej lub telefonicznej formy kontaktu z Biurem ds. Rekrutacji.

Istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów podczas aktywnej rejestracji na dane studia.

 

strona internetowa: http://rekrutacja.uw.edu.pl