• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

W dniu 6 czerwca 2022 r. rozpoczęła się rejestracja na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite studia magisterskie, a także część pozostałych studiów będą otwarte do 5 lipca br. Opłat rekrutacyjnych na tych studiach można dokonywać do 6 lipca br.

Osoby zainteresowane podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów I i II stopnia, które znajdują się w zakładce „Oferta”.

Poniżej znajdują się również linki do dodatkowych informacji przydatnych w procesie rekrutacji.

----------------------------------------------------------------------

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, zarówno w trybie rekrutacji na pełen cykl kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy dostępna jest na stronie ukraina.irk.edu.pl.

----------------------------------------------------------------------

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów:

 

Inne ważne informacje:

- wymogi w zakresie znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim)
- honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim)

  • opłaty:

- opłata rekrutacyjna
- opłaty za studia
- opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

  • dodatkowe informacje dla:

- kandydatów z maturą dwujęzyczną
- kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
- kandydatów z polską „starą maturą” w skali ocen 3-5 lub 2-6
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
- kandydatów z zagranicy
- kandydatów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi
- kandydatów niepełnoletnich - zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata (oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych [wzór oświadczenia w formacie pdf] oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych [wzór klauzuli w formacie pdf] - podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego)

  • akademiki, pomoc materialna i inne sprawy studenckie:

                          - Biuro ds. Obsługi Kształcenia
                          - Biuro ds. Pomocy Materialnej

 
----------------------------------------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -041 (-042)
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Dla kandydatów z zagranicy:
tel.: +48 22 55 24 -043, -048, -075, -002
e-mail:
 admission@uw.edu.pl

godziny przyjęć:

  • pon.-czw. (9:00 - 15:00); piątek – dzień wewnętrzny (Biuro nie przyjmuje interesantów)
  • w okresie czerwiec-wrzesień: pon.-pt. (9:00 - 15:00)
UWAGA! W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, prosimy o korzystanie z mailowej lub telefonicznej formy kontaktu z Biurem ds. Rekrutacji.

Istnieje również możliwość zadawania pytań poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów podczas aktywnej rejestracji na dane studia.

 

strona internetowa: http://rekrutacja.uw.edu.pl