Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Druga tura rekrutacji na studia

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

Od 5 września 2020 r. będą otwierane zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji (wrześniowo-październikowej) na kierunki studiów, na których nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym naborze. Rejestracja na studia I stopnia i jednolite magisterskie w języku polskim oraz ewentualnie na inne studia zakończy się 1 października 2020 r.

Harmonogram drugiej tury rekrutacji można znaleźć tutaj.

Studia, na których trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce „OFERTA”, po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i filmami instruktażowymi dotyczącymi procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, zamieszczonymi na naszej stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/ oraz w systemie IRK.

Zakończenie rejestracji na studia na rok akademicki 2020/2021 - ważne informacje

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

W dniu 12 sierpnia zakończyły się zapisy na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na rok akademicki 2020/2021. Wpłat opłat rekrutacyjnych można dokonywać jeszcze do 13 sierpnia (do końca dnia).

Zgodnie z informacjami znajdującymi się na kontach rejestracyjnych kandydatów (w zakładce "Płatności"), opłaty rekrutacyjne na te studia zostaną po raz ostatni pobrane 18 sierpnia (do godziny 9:59). Do tego terminu kandydaci, którzy chcą zrezygnować z udziału w rekrutacji mogą wstrzymać opłatę rekrutacyjną na swoim koncie rejestracyjnym na wybranym/ch kierunku/ach studiów. W tym celu kandydat otwiera na swoim koncie rejestracyjnym zakładkę "Płatności" i po kliknięciu na przycisk "Ustal priorytety" wstrzymuje opłatę przy wybranych kierunkach, zgodnie z podaną tam instrukcją. Kandydat będzie mógł wykorzystać wstrzymaną opłatę („odpiętą od kierunku”) w rekrutacji na inny kierunek studiów, na którym będzie trwała rejestracja (np. w kolejnej turze) albo przesłać wniosek do Biura ds. Rekrutacji o zwrot opłaty rekrutacyjnej (zgodnie z procedurą opisaną na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/).

Wyniki rekrutacji na ww. studia zostaną opublikowane na kontach rejestracyjnych kandydatów w dniu 24 sierpnia, a w przypadku kierunku logopedia ogólna i kliniczna - 25 sierpnia.

Osoby zakwalifikowane składają dokumenty w dniach 25-27 sierpnia, a osoby z listy rezerwowej czekają na ewentualne zwolnienie miejsc. Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się tutaj.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc komisje rekrutacyjne będą zapraszać kandydatów z listy rezerwowej do założenia dokumentów w kolejnych terminach, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za dokonanie zgłoszeń rekrutacyjnych, a osoby zainteresowane kształceniem na Uniwersytecie Warszawskim, które nie wzięły jeszcze udziału w rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów, na których trwa jeszcze rekrutacja oraz zapisania się na wybrane kierunki w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami i filmami instruktażowymi dotyczącymi procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, zamieszczonymi na naszej stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/ oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będziemy również Państwa informować o otwarciu kolejnych tur rekrutacji na kierunkach studiów, na których limit miejsc nie został wypełniony.

Zmiana terminów i zasad rekrutacji na studia w tegorocznej rekrutacji

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

W dniu 20 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego dokonał nowelizacji harmonogramu rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021. Aktualny harmonogram dostępny jest na stronie http://rekrutacja.uw.edu.pl/harmonogram-rekrutacji-na-rok-akademicki-20202021.

Dodatkowo, w dniu 24 czerwca 2020 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego dokonał zmian w zasadach rekrutacji poprzez wycofanie z rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 na część kierunków studiów I stopnia dodatkowych egzaminów wstępnych (sprawdzających szczególne predyspozycje do studiowania na danym kierunku). Dodatkowe egzaminy wstępne na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich zostaną przeprowadzone tylko na kierunkach: logopedia ogólna i kliniczna oraz psychologia w języku angielskim.

Na studiach drugiego stopnia egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane zgodnie z dotychczasowymi (niezmienionymi) zasadami rekrutacji, w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Decyzje w sprawie trybu egzaminu / rozmowy podejmują komisje rekrutacyjne.

Informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji są dostępne dla każdego kierunku studiów w zakładce „OFERTA” w systemie IRK.

Kontakt z Biurem ds. Rekrutacji

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

UWAGA! W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, Biuro ds. Rekrutacji nie przyjmuje interesantów. Zapraszamy do korzystania z innych form kontaktu z Biurem (mailowej lub telefonicznej) albo z możliwości zadawania pytań poprzez system IRK.