Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Rekrutacja

Zapisy na studia zostały zakończone

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

Rejestracja na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie, rozpoczynające się od 1 października 2021 r., została zamknięta.

Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia na naszej uczelni zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów oraz terminami i zasadami rekrutacji na studia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022, a także na rok akademicki 2022/2023.

Zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie zostały zakończone

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

Zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów II stopnia zostały zakończone.
Harmonogram sierpniowo-wrześniowej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie można znaleźć tutaj.

Trwają jeszcze zapisy na kierunki studiów II stopnia, na których obowiązują inne terminy rekrutacji niż na studia I stopnia.
Studia, na które trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce
OFERTA, po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji znajdują się na stronie Rekrutacja krok po kroku. Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej filmami instruktażowymi nt. internetowej rekrutacji kandydatów.

Druga tura rekrutacji na studia

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

W dniu 10 sierpnia 2021 r. w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostaną rozpoczęte zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji (sierpniowo-wrześniowej) na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, na których nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym naborze. Rejestracja na ww. studia oraz ewentualnie na inne studia (niestacjonarne oraz II stopnia) zakończy się 13 września br. Opłat rekrutacyjnych można dokonywać jeden dzień dłużej, tj. do 14 września.

Wszystkie studia, na które trwa rejestracja, można znaleźć w zakładce OFERTA, po użyciu filtra „Tylko z trwającą turą”. Tam też znajdują się informacje na temat zasad i terminów rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.

Harmonogram drugiej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie można znaleźć również tutaj, a dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji – na stronie Rekrutacja krok po kroku. Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczonymi na stronie głównej filmami instruktażowymi nt. internetowej rekrutacji kandydatów.

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie zakończona!

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

W dniu 5 lipca 2021 r. zakończyły się zapisy na stacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także na część pozostałych studiów. Opłat rekrutacyjnych można było dokonywać na ww. studia jeszcze do 6 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się 19 lipca. Pozostałe terminy oraz informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji znajdują się na stronach: Harmonogram rekrutacji oraz Rekrutacja krok po kroku.

Kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem od października br. kształcenia na naszej uczelni, zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów, zasadami i terminami rekrutacji na poszczególne kierunki studiów oraz do rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, na których trwają jeszcze zapisy.

Ruszyły zapisy na studia w roku akdemickim 2021/2022

| Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytet Warszawski

W dniu 7 czerwca 2021 r. rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, a także na część studiów drugiego stopnia. Kandydaci mogą rejestrować się na wybrane kierunki studiów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rekrutacji.

Kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem od października br. kształcenia na naszej uczelni, zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą studiów oraz zasadami i terminami rekrutacji na poszczególne studia, znajdującymi się w zakładce OFERTA oraz do rejestracji na wybrane studia.

---

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów:

Inne ważne informacje:

- wymogi w zakresie znajomości języka polskiego (na studia prowadzone w języku polskim)
- honorowane dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (na studia prowadzone w jęz. angielskim)

  • opłaty:

- opłata rekrutacyjna
- opłaty za studia
- opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS)

  • dodatkowe informacje dla:

- kandydatów z maturą dwujęzyczną
- kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
- kandydatów z polską „starą maturą” w skali ocen 3-5 lub 2-6
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów
- kandydatów z zagranicy
- kandydatów z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi