• zaloguj się
 • utwórz konto

Kursy i szkolenia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Szczegóły
Kod 2500-POD-02
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Szkolenie w psychoterapii
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl/szkolenie-w-psychoterapii-praktyka-psychoterapeutyczna-pod-superwizja/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

W procesie dydaktycznym łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając:

 • możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii;
 • superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej;
 • możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.


Program kursu:

 • Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta w AOP – 2 godziny w tygodniu; uczestnik kursu w roli psychoterapeuty prowadzi sesję i dodatkowo zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych; termin pracy z pacjentem do ustalenia indywidualnie.
 • Grupowa superwizja pracy klinicznej w AOP – 3 godziny w tygodniu; superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i zwykle jest podzielona na 3 części. Każda część jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta; na bazie zapisów sesji prowadzonych przez uczestników kursu omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje psychoterapeuty i przebieg procesu terapeutycznego.


Grupa I odbywa superwizję w czwartki od 8:00 do 11:00, prowadzona jest przez Panią Alicję Kubiak

Grupa II odbywa superwizję w piątki od 13:00 do 16:00, prowadzona jest przez Panią Krystynę Łukasiak (minimalna liczba zgłoszeń potrzebna do utworzenia grupy: 5)

Zajęcia rozpoczynają się w lutym.

 


Rekrutacja

 Rekrutacja odbywa się na podstawie rejestracji w IRK oraz rozmowy kwalifikacyjnej, na której poruszane będą następujące kwestie:

 • wykształcenie,
 • zaawansowanie w szkoleniu terapeutycznym,
 • udział w innych poza aktualnym szkoleniem kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej,
 • doświadczenie kliniczne,
 • własna psychoterapia,
 • motywacja, w tym gotowość do podjęcia wielomiesięcznego zobowiązania oceniana na podstawie informacji o wcześniejszych przedsięwzięciach, w których kandydat brał udział (jak długo trwały, czy zostały ukończone w terminie),
 • wgląd we własne mocne i słabe strony w pracy z pacjentem.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

1. kserokopia dyplomu (lub odpisu) ukończenia studiów magisterskich oraz oryginał dyplomu (odpisu) do wglądu celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem,

2. zaświadczenie o uczestniczeniu w pełnym (4-letnim) szkoleniu z zakresu psychoterapii.

Dokumenty należy składać osobiście osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych, ul. Stawki 5/7, pok. 4, 00-183 Warszawa lub wysłać pocztą z dopiskiem Sekretariat Studiów Podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji: 08.02.2023 r. - 22.02.2023 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: od 23.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

Termin ogłoszenia wyników: 24.02.2023 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 27.02.2023 r. do 02.03.2023 r.

Opłata za kurs

Opłata za kurs może być wniesiona jednorazowo lub w ratach.

Jednorazowa opłata za całość kursu 6 500 zł.

W dwóch ratach po 3 250 zł.

W dziesięciu ratach po 650 zł.