Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod NZ1-PRO
Jednostka organizacyjna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 80
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekrutacja.wsnsir@uw.edu.pl
Adres WWW http://www.ipsir.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 13.09.2021 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Przeniesienia z innych uczelni na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022
  Tura 1 (01.06.2021 00:00 – 12.09.2021 23:59)

 

Kierunek studiów Profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych oraz ich zapobiegania.

Nasza kadra naukowa to specjaliści z zakresu: kryminologii, pedagogiki, psychologii, prawa, socjologii, pracy socjalnej i inni.

Celem studiów I stopnia w IPSiR na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja jest przygotowanie specjalistów dla instytucji państwowych, samorządowych i pozarządowych, którzy zajmują się diagnozowaniem problemów społecznych, organizacją środowiska społecznego osób i grup doświadczających problemów społecznych oraz fachowców dla instytucji mających za zadania reagować na problemy społeczne wynikające z patologii społecznych. Jest to kształcenie specjalistów zajmujących się problematyką przestępczości, uzależnienia od środków odurzających, różnego rodzaju zachowaniami dewiacyjnymi dorosłych i młodzieży, w tym szczególnie nieletnich, oraz dysfunkcjami rodziny. Jest to również kształcenie osób zdolnych do fachowego zajmowania się problematyką migracji oraz społeczną adaptacją osób odmiennych kulturowo, a także zagadnieniami związanymi z marginalizacją społeczną osób i grup społecznych wynikającą z biedy, bezrobocia, bezdomności i innych czynników dezintegracji społecznej.

Zadaniem studiów IPSiR jest przekazanie w szerokim zakresie ogólnej wiedzy akademickiej w wyżej wymienionym dziedzinach, jak i wiedzy praktycznej, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych.

W ramach ścieżki edukacyjnej od II roku można wybrać specjalizację zgodnie ze swoimi indywidualnymi zainteresowaniami:

 • prawno-kryminologiczną,
 • psychosocjologia problemów społecznych,
 • wychowanie resocjalizujące,
 • migracje i integracja kulturowa,
 • rewitalizacja i innowacje społeczne.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2021

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony):

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)

1. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

2. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

3. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości (ustnego albo pisemnego) z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny z ww. przedmiotów umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone na świadectwi dojrzałości lub w zaświadczeniu wydanym przez OKE przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony, brak poziomu):

EGZAMIN MATURALNY

1. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

2. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

3. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego, 80 punktów przy braku określenia poziomu.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, ekonomia, psychologia, zarządzanie, antropologia, język obcy nowożytny, przedmiot z grupy "sztuka", polityka - wymagany poziom niższy (SL) albo wyższy (HL).

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (niższy SL, wyższy HL):

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)

1. przedmiot wybrany

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

2. przedmiot wybrany

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

3. przedmiot wybrany

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego (HL), 60 punktów w przypadku poziomu niższego (SL).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, ekonomia, sztuka, muzyka, język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poziomu przedmiotu (podstawowy, rozszerzony):

EGZAMIN MATURALNY (część pisemna)

1. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

2. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

3. przedmiot wybrany

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Nie można wskazać dwa razy tego samego przedmiotu

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, matematyka, biologia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem zasad określonych w załączniku do uchwały (Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą).

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z trzech wybranych przedmiotów (z uwzględnieniem ich poziomu) są sumowane, a następnie dzielone przez trzy. Wynik końcowy jest średnią arytmetyczną punktacji cząstkowych.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do rozmowy prowadzonej w języku polskim.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym lub o kontakt z komisją rekrutacyjną w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Znajomość języka polskiego kandydata będzie oceniana na skali 0–100 punktów. Minimalna liczba punktów niezbędna do dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego to 75 punktów. Rozmowa dotyczy przebiegu dotychczasowej edukacji, zainteresowań i motywacji kandydata do podjęcia studiów w ISNS UW. Ocenie będzie podlegała wyłącznie znajomość języka polskiego u kandydata.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 21 września 2021 r., od godz. 9:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 24 września 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 27-28 września 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 29-30 września 2021 r.

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji