Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-FLKU
Jednostka organizacyjna Wydział Neofilologii
Kierunek studiów Studia filologiczno-kulturoznawcze
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 30
Czas trwania 4 lata
Adres komisji rekrutacyjnej sfk-rekrutacja@uw.edu.pl
Adres WWW http://sfk.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 05.07.2021 23:59)

Studia filologiczno-kulturoznawcze to unikatowy w skali europejskiej kierunek umożliwiający jednoczesne studiowanie dwóch wybranych filologii w ramach oferty Wydziału Neofilologii UW z dużym naciskiem na przedmioty komparatystyczne oraz z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji.

Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Celem programu jest zapewnienie wszechstronnego wykształcenia filologicznego w ramach kultury, literatury i języka dwóch wybranych obszarów językowych. Dzięki przedmiotom literaturoznawczym oraz kulturoznawczym studenci zyskują narzędzia do analizy porównawczej między kulturami i literaturami różnych krajów zachodniego kręgu kulturowego.

Studia kładą też nacisk na umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego, uwrażliwiają na różnice kulturowe i dzięki praktycznym przedmiotom z zakresu komunikacji międzykulturowej i dyplomacji, dają także umiejętności zawodowe pożądane na rynku pracy.

Na kierunku Studia filologiczno-kulturoznawcze każdy student realizuje dwie spośród sześciu dostępnych ścieżek filologicznych:

 • filologia angielskia,
 • filologia romańska,
 • hispanistyka,
 • portugalistyka,
 • germanistyka,
 • italianistyka.

Spośród powyższych opcji trzy z nich: hispanistyka, portugalistyka i italianistyka mogą być uczone od poziomu początkującego. Do pozostałych potrzebna jest znajomość języka na poziomie matury rozszerzonej. Docelowo każda ścieżka prowadzi do uzyskaniu kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym (C1).

Warto też dodać, że studia oferują trzeci język obcy w ramach zajęć lektoratowych Wydziału Neofilologii, dzięki którym można osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym (B1).

Dużym atutem kierunku jest możliwość łączenia dowolnych ścieżek, z zastrzeżeniem aby co najmniej jedna była na rozszerzonym poziomie językowym od początku studiów. Wybór tej ścieżki determinuje jeden z egzaminów maturalnych z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Egzamin z drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym uprawnia do wyboru ścieżki z tego języka bądź jednej z 3 ścieżek od poziomu początkującego: hispanistyka, portugalistyka lub italianistyka. Innymi słowy studenci mogą mieć różne kombinacje filologiczne, ale dzięki przedmiotom kierunkowym realizowanym po polsku zapewniona jest tożsamość kierunku.

Zajęcia odbywają się w jednostkach Wydziału Neofilologii: ul. Hoża 69 (anglistyka), ul. Dobra 55 (romanistyka, germanistyka) i ul. Oboźna 8 (hispanistyka, portugalistyka, italianistyka), choć docelowo wszystkie zajęcia będą przenoszone na ulicę Dobrą w przeciągu najbliższych lat.

Warto też nadmienić, że cechą wszystkich ścieżek filologicznych jest oferowanie specjalistycznych zajęć autorskich do wyboru, prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych jednostek Wydziału Neofilologii na podstawie swoich aktualnych badań naukowych.

Studenci mają też możliwość udziału w szeregu praktyk zawodowych w instytucjach/firmach bazujących na dialogu międzykulturowym, w tym w instytucjach współpracujących z placówkami dyplomatycznymi.

Studenci SFK mają możliwość korzystania z oferty stypendiów zagranicznych (ERASMUS). Dzięki 4-letnim studiom licencjackim nie tylko jest łatwiej zaplanować taki wyjazd stypendialny, ale też jest możliwość dwóch semestralnych wyjazdów do różnych krajów.

Więcej informacji o studiach filologiczno-kulturoznawczych można znaleźć na stronie: sfk.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów filologiczno-kulturoznawczych zna biegle dwa języki obce na poziomie C1 oraz trzeci język na poziomie co najmniej B1. Posiada dobrą znajomość literatury i kultury obszarów językowych wybranych ścieżek filologicznych. Dzięki przedmiotom metodologicznym i komparatystycznym potrafi rozpoznać i analizować zjawiska kultury i literatury, rozumie zasady ich funkcjonowania. Absolwent SFK ma także wysokie kompetencje międzykulturowe - umiejętność współpracy z osobami pochodzącymi z różnych kultur, a dzięki umiejętności analizy porównawczej gotów jest do kreatywnej pracy w środowisku zawodowym

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2021

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 35%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 15%

waga = 15%

waga = 35%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. wyższy (HL) x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 35%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 55 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. francuski, j. hiszpański,
j. niemiecki

waga = 15%

waga = 15%

waga = 35%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim

Z kandydatami posiadającymi maturę wydaną za granicą lub Maturę Międzynarodową bądź Maturę Europejską zdawane za granicą, którzy nie mają dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca kompetencje kandydata do odbywania studiów w języku polskim.

Rozmowa będzie oceniana wedle 5 kryteriów wymienionych poniżej. Maksymalnie wynik wynosi 100 punktów, a próg zaliczenia jest na poziomie 60 punktów.

 • Czytanie ze zrozumieniem - 20 pkt
  Czy Student jest w stanie zrozumieć komunikaty na stronie internetowej kierunku; czy rozumie instrukcje gramatyczne po polsku? Czy jest w stanie ze zrozumieniem przeczytać instrukcje techniczne np. dotyczące BHP, ochrony danych osobowych itp.?
 • Słuchanie ze zrozumieniem - 20 pkt
  Czy Student rozumie polecenia i instrukcje istotne przy nauczaniu języka obcego? Czy Student jest w stanie zrozumieć ze słuchu zagadnienia kulturowe i literaturoznawcze?
 • Znajomość słownictwa - 20 pkt
  Czy Student zna podstawową terminologię gramatyczną w języku polskim np. podmiot, orzeczenie, przysłówek itp.? Czy zna związki frazeologiczne w języku polskim? Czy zna pojęcia techniczne istotne z perspektywy studenta np. składanie podania, rejestracja na zajęcia itp.?
 • Poprawność gramatyczno-stylistyczna - 20 pkt
  Czy Student potrafi w zrozumiały sposób zadawać pytania dotyczące nauczania języka oraz dotyczące spraw administracyjnych istotnych z perspektywy Studenta?
 • Komunikatywność - 20 pkt
  Czy Student potrafi szybko reagować na stawiane pytania, instrukcje, polecenia? Czy jest w stanie płynnie prowadzić rozmowę w języku polskim?

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 13 lipca 2021 r., godz. 10:00 (rozmowa zostanie przeprowadzona zdalnie na Google Meet)

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nie przewiduje się ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2021 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2021 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23, 26 lipca 2021 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2021 r.
 • IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2021 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Neofilologii