• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archaeology (Studies in English), stacjonarne, pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod S1-AR-ANG
Jednostka organizacyjna Wydział Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Minimalna liczba studentów 6
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Adres komisji rekrutacyjnej rekr.archeo@uw.edu.pl
tel. 601-327-725
Adres WWW https://www.archeologia.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)
 • Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscyplina naukowa: archeologia

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Archeologia z językiem wykładowym angielskim są jedynymi tego rodzaju studiami w Polsce. Od kilku lat zauważamy wzrost zainteresowania naszymi studiami wśród kandydatów z zagranicy.

W programie studiów zostały uwzględnione w dużym stopniu nowe kierunki badań w archeologii oraz jej społeczne funkcjonowanie. Na tej podstawie stworzony program studiów, związany przede wszystkim z zagadnieniami z zakresu archeologii śródziemnomorskiej, ma na celu zapewnienie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które umożliwiają mu udział w archeologicznych pracach wykopaliskowych na całym świecie.

Program studiów obejmuje szeroki zakres przedmiotów, począwszy od informacji ogólnych na temat starożytnych kultur świata śródziemnomorskiego i Ameryki Południowej oraz metodyki badań wykopaliskowych, po praktyczne zajęcia z dokumentacji zabytków na wykopaliskach oraz technik pozyskiwania i przetwarzania danych, ważnych w funkcjonowaniu dzisiejszego świata, czy zajęć z muzealnictwa, które przygotowują do organizacji własnych wystaw i pracy w jednostkach kultury. Ostatni rok stacjonarnych studiów I stopnia to, oprócz kontynuacji nauki z lat poprzednich, także wybór seminarium licencjackiego i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej do obrony.

Istotną rolę w programie nauczania stanowią studenckie praktyki terenowe:

 • badania powierzchniowe, które zazwyczaj odbywają się wiosną lub jesienią;
 • co najmniej 3 sezony archeologicznych badań wykopaliskowych, które odbywają się przede wszystkim w miesiącach letnich. Badania wykopaliskowe są prowadzone przez pracowników Instytutu Archeologii UW zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w Egipcie, w Gruzji, w Armenii, w Uzbekistanie, w Bułgarii, we Włoszech na Sycylii oraz w Ameryce Południowej i w wielu innych miejscach.

Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego w budynku Szkoły Głównej, który od kilkunastu lat jest siedzibą Instytutu Archeologii UW.

Szczegółowe informacje na temat programu stacjonarnych studiów I stopnia w języku angielskim znajdują się stronie Wydziału Archeologii.

W czasie trwania studiów student przede wszystkim zdobywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą archeologii, która umożliwia mu czynny udział w wykopaliskach na stanowiskach o różnej charakterystyce, odczytywanie i dokumentowanie układów stratygraficznych, obsługę urządzeń pomiarowych, wykonywanie kart katalogu naukowego czy muzealnego, korzystanie ze zbiorów archiwalnych i ich naukowe analizowanie oraz tworzenie ewidencji konserwatorskiej, a także realizację projektów wystawienniczych.

Wiedza zawodowa i ogólna zdobyta podczas studiów oraz umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w grupie pozwalają, po uzyskaniu tytułu licencjata, kontynuować studia na poziomie magisterskim zarówno na studiach archeologicznych, jak i innych kierunkach.

 

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

Kandydaci, którzy uzyskali z egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wynik poniżej 60%, zobowiązani są do wczytania na swoim koncie w systemie IRK (zakładka wykształcenie, w części "Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów"), skanu honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (lista powyżej) oraz do kontaktu z komisją rekrutacyjną.

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! << 

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski**

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: antropologia, historia, przedmiot z grupy "sztuka", geografia, łacina, greka klasyczna, filozofia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego;
**Język angielski na poziomie wyższym (HL) może być uwzględniony dwukrotnie w kolumnach 1 i 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski**

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, łacina, greka klasyczna, sztuka

P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego;
**Język angielski na poziomie rozszerzonym może być
uwzględniony dwukrotnie w kolumnach 1 i 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,99 = 90%
7,50 - 7,99 = 75%
7,00 - 7,49 = 60%
6,00 - 6,99 = 45%
5,00 - 5,99 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski*

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: antropologia, filozofia, geografia, historia, łacina, greka klasyczna, sztuka/ historia sztuki

waga = 20%

waga = 15%

waga = 15%

waga = 50%

*Język angielski może być uwzględniony dwukrotnie w kolumnach 1 i 3

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka angielskiego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

Kandydaci zobowiązani są przedstawić honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Artystycznej (sekcja historii sztuki);

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
 
Kandydaci muszą posiadać udokumentowaną znajomość jęz. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie lekarskie.

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Archeologii