• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie - 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, stacjonarne

Szczegóły
Kod S1-MSMP
Jednostka organizacyjna Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych
Kierunek studiów Astronomia, Biologia, Biotechnologia, Chemia, Chemia medyczna, Filozofia, International Studies in Philosophy, Fizyka, Geologia poszukiwawcza, Geologia stosowana, Geografia, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Kognitywistyka, Matematyka, Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych, Ochrona środowiska, Psychologia, Socjologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia / jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 128
Czas trwania 3 lata; 3,5 roku lub 5 lat
Adres komisji rekrutacyjnej maciek.kaminski@fuw.edu.pl
tel. (22) 55-32-869; (22) 55-43-551
Adres WWW http://mismap.uw.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Matura lub dokument równoważny
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (06.06.2022 00:00 – 05.07.2022 23:59)

Limit miejsc na poszczególne kierunki: 

 • astronomia – 3;
 • biologia – 10;
 • biotechnologia – 10;
 • chemia – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • chemia medyczna – 5;
 • filozofia – 6;
 • fizyka – bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geografia – 15;
 • geologia poszukiwawcza - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • geologia stosowana (studia inżynierskie) - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • gospodarka przestrzenna – 10;
 • informatyka – 10;
 • International Studies in Philosophy – 1;
 • kognitywistyka – 8;
 • matematyka – 10;
 • ochrona środowiska – 7;
 • psychologia (Psychology) – 20;
 • socjologia – 2;

Przyjęcie na studia będzie możliwe pod warunkiem uruchomienia kierunku na danym wydziale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zasady kwalifikacji

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Kandydaci z maturą 2005 – 2022

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany**

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z:
biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnach 2 i 4
**Obowiązkowy jest jeden przedmiot, drugi jest nieobowiązkowy - dodatkowo punktowany

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

 

Kandydaci ze starą maturą

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

Przedmiot wymagany**

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1
albo
brak poziomu x 0,8

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*Matematyka na poziomie rozszerzonym albo bez poziomu może być wskazana dwukrotnie w kolumnach 2 i 4
**Obowiązkowy jest jeden przedmiot, drugi jest nieobowiązkowy - dodatkowo punktowany

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany***

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie wyższym (HL) może być wskazana dwukrotnie w kolumnach 2 i 4
***Obowiązkowy jest jeden przedmiot, drugi jest nieobowiązkowy - dodatkowo punktowany

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany***

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z: 
biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka na poziomie rozszerzonym może być wskazana dwukrotnie w kolumnach 2 i 4
***Obowiązkowy jest jeden przedmiot, drugi jest nieobowiązkowy - dodatkowo punktowany

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z maturami IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka**

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany***

Jeden albo dwa przedmioty do wyboru z:
biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka, informatyka

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Matematyka może być wskazana dwukrotnie w kolumnach 2 i 4
***Obowiązkowy jest jeden przedmiot, drugi jest nieobowiązkowy - dodatkowo punktowany

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą. >> Otwórz stronę! <<

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

Sprawdzenie kompetencji językowych kandydatów

W przypadku studiów w języku angielskim

Kandydaci, którzy wyrażą chęć studiowania na kierunkach prowadzonych w języku angielskim, zobowiązani są do przedstawienia honorowanego przez UW dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

Wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego. >> Otwórz stronę! <<

 

W przypadku studiów w języku polskim

Do sprawdzianu kompetencji językowych przystępują kandydaci z maturą zagraniczną oraz kandydaci z maturą IB lub EB (nie dotyczy kandydatów z maturą IB lub EB, którzy mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), którzy nie mają potwierdzonej znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, poświadczonej dokumentem honorowanym przez UW.

Forma egzaminu: ustna.

Zakres egzaminu: wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, z uwzględnieniem właściwej nomenklatury, znajomość języka polskiego na poziome B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zagadnienia egzaminacyjne: W trakcie egzaminu kandydat na podstawie przeczytanego tekstu popularno-naukowego w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania, tekstu z podręcznika), odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim.

Komisja ocenia znajomość języka polskiego kandydata pod kątem:

 • rozumienia ze słuchu (25 pkt.),
 • rozumienia tekstów pisanych (25 pkt.),
 • poprawności gramatycznej wypowiedzi (25 pkt.)
 • oraz umiejętności wypowiedzi w języku polskim (25 pkt.).

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia: 100.

Minimalna liczba punktów konieczna do uznania egzaminu za zdany: 60.

Potwierdzenie przez komisję do spraw kompetencji językowych MISMaP wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja ze sprawdzianu kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 13 lipca 2022 r.

 

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Astronomicznej - z fizyki,
 • Olimpiady Biologicznej - z biologii,
 • Olimpiady Chemicznej - z chemii,
 • Olimpiady Fizycznej - z fizyki,
 • Olimpiady Geograficznej - z geografii,
 • Olimpiady Informatycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Matematycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - z biologii.

 

Terminy

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: 

 • I termin: 20-22 lipca 2022 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 25-26 lipca 2022 r.
 • III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2022 r.
 • kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach

 

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

 

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

 

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych