Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego

Szczegóły
Kod SP-PE-PEDNA
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 310
tel. 22 55 308 65
m.skowronska@uw.edu.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i piątki 17.00-19.00
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 2 (01.08.2020 07:00 – 06.10.2020 23:59)

Celem studiów jest zaznajomienie kandydatów na nauczycieli z podstawami teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych, praktyką funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi metodami budowania warsztatu nauczyciela.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia pragnących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych oraz absolwentów studiów magisterskich którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (395 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz 150 godzin praktyk, 61 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Psychologia dla nauczycieli, Problemy społeczno-wychowawcze różnych grup dzieci i młodzieży a przemiany kultury, kultura młodzieżowa, Trening wychowawczy, Wybrane elementy prawa dla nauczycieli, Szkoła, oświata i polityka edukacyjna, Podstawy dydaktyki, kultura szkoły, Ocenianie w szkole, Technologia informacyjna, Dydaktyki przedmiotu i dydaktyki obszaru przedmiotowego, Praktyki pedagogiczne.
Program zgody z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Roman Dolata, prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr hab. Marek Piotrowski, dr Anna Frindt-Bajson, dr Monika Jakubowska, dr Aleksandra Piotrowska, dr Piotr Zańko, mgr Monika Werwicka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Wieczorowy, zajęcia odbywają się w środy i piątki 17.00-20.00.

Zaliczenia

Zaliczeniowe prace pisemne z przedmiotów: Szkoła, oświata i polityka edukacyjna, Trening wychowawczy, Ocenianie w szkole, Kultura szkoły, Dydaktyka wybranego przedmiotu. Zaliczenie innych przedmiotów na podstawie obecności słuchaczy i aktywności na zajęciach. Zajęcia prowadzone w szkołach na podstawie samodzielnie skonstruowanych programów, praca dyplomowa prezentująca wyniki własnych badań i analiz.

Absolwenci

Absolwentem jest nauczyciel przygotowany do rozpoczęcia pracy w szkole, zdolny do realizacji zadań w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, który potrafi pogłębiać i poszerzać swoje kwalifikacje korzystając z badań naukowych, własnych doświadczeń, we współpracy z innymi nauczycielami, przestrzegający zasad etyki zawodowej, otwarty, refleksyjny i odpowiedzialny za podejmowane działania. Potrafiący współpracować w zespole, z rodzicami uczniów i społecznością lokalną.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w IRK. Warunkiem podjęcia studiów jest złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu rejestracji.

Czesne

6 000 PLN ( 2 000 PLN za jeden semestr )