Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą

Szczegóły
Kod SP-PE-POIZO
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Polityka i Zarządzanie Oświatą
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 80
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 22 55 308 21
a.skowronska@uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu wtorki 16.30-17.45, soboty zjazdowe 12.00-13.30
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 2 (15.05.2020 07:00 – 09.10.2020 23:59)
Rekrutacja jest tymczasowo wstrzymana.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.10.2019 17:45 – 17.10.2019 23:09)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 2 (01.08.2020 07:00 – 06.10.2020 23:59)

Studia przygotowują rezerwową kadrę kierowniczą placówek oświatowych i umożliwiają doskonalenie czynnej kadry dyrektorskiej. Adresowane są do dyrektorów placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych oraz kandydatów na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem zawodowym. Program studiów jest zgodny z wymaganiami, jakim powinny odpowiadać osoby ubiegające się o stanowiska kierownicze w przedszkolach i poszczególnych typach szkół i placówek.

Kandydaci

Studia adresowane są do nauczycieli zainteresowanych kandydowaniem na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych i awansem zawodowym, jak również do czynnych dyrektorów placówek, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły, animatorów działań i organizacji oświatowych. 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (300 godzin dydaktycznych) obejmuje następujące moduły i przedmioty:

Moduł I: Podstawy organizacji i zarządzania placówka oświatową: Polityka oświatowa, Programy edukacyjne UE, Zarządzanie (podstawy teoretyczne), Socjologia wychowania, Prawo oświatowe, Wykłady na temat aktualnych problemów systemu kształcenia, Seminarium dyplomowe. 

Moduł II: Metodyka pracy dyrektora placówki oświatowej: Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową, Oświatowe zadania samorządu, Ekonomika kształcenia, Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia, Dokumenty, archiwa i gospodarka sprzętem, Analiza procedur konkursu dyrektorskiego, Praktyka asystencka.

Moduł III: Kompetencje społeczne i informatyczne w zarządzaniu placówką oświatową: Informatyka w zarządzaniu placówka oświatową, Prezentacje publiczne, Negocjacje, Zarządzanie konfliktem.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, prof. UKSW dr hab. Barbara Galas, prof. UW dr hab. Anna Zielińska, dr Rafał Bodarski, dr Jerzy Marek, dr Elżbieta Widota, mgr Anna Gocłowska, mgr Renata Gorzkowska-Mikołajczyk, mgr Kazimierz Makowski, mgr Marek Nocuła, mgr Marcin Sobocki, mgr Anna Sobolewska, mgr Małgorzata Tarka, mgr Monika Werwicka, mgr Andrzej Wyrozembski, ponadto pięciu pracowników Wydziału Pedagogicznego UW (nie wymienionych wyżej) prowadzących seminaria dyplomowe.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenia (bez oceny) przedmiotów i modułów na podstawie wymagań prowadzących zajęcia. Seminarium dyplomowe kończy się oceną z pracy seminaryjnej. 

Absolwenci

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego, socjologii edukacji, podstaw zarządzania, prawa i ekonomii oraz umiejętności związane z praktyką kierowania placówką oświatową. Zdobędzie także wstępne doświadczenia potrzebne w pracy na stanowisku kierowniczym w placówkach edukacyjnych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność rejestracji w IRK. Warunkiem podjęcia studiów jest złożenie wymaganych dokumentów po zakończeniu rejestracji.

 

 Czesne

4 200 PLN ( 2 100 PLN za jeden semestr )