Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe "Sztuka" (Plastyka)

Szczegóły
Kod SP-PE-SZTUKA
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Sztuka (Plastyka)
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 30
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Słuchacze otrzymują wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do nauczania plastyki i innych form aktywności plastycznej (domy kultury, świetlice, szkoła podstawowa - nauczyciel drugiego przedmiotu). 

Kandydaci

Kandydat powinien mieć ukończone studia licencjackie lub magisterskie.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty twórcze (450 godzin, 60 punktów ECTS) i składa się z 2 bloków: merytorycznego i metodycznego.

Blok merytoryczny obejmuje następujące przedmioty: wiedzę z historii sztuki i ogólnej wiedzy o sztuce (zajęcia z historii sztuki realizowane są we współpracy z Muzeum Narodowym w salach Muzeum) oraz zajęcia warsztatowe z: rysunku, malarstwa, grafiki, grafiki komputerowej na tabletach graficznych, rzeźby oraz zajęć zintegrowanych z elementami pracy i techniki. 

Blok metodyczny oprócz zajęć z metodyki nauczania plastyki obejmuje wykłady i ćwiczenia z projektowania zajęć plastycznych i zintegrowanych oraz wiedzę z zakresu psychologii zainteresowań i twórczości.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Henryk Depta, prof. UW dr hab. Krystyna Pankowska, dr Mariusz Samoraj, dr Marta Leszczyńska oraz artyści plastycy - metodycy: mgr Adam Malinowski, mgr Iwona Walczyna-Drygalska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele, średnio 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie i zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych zadań i prac z głównych przedmiotów metodycznych.

Absolwenci

Absolwent posiada niezbędną wiedzę ogólną: z zakresu estetyki, historii sztuki, psychologii twórczości, o stadiach rozwojowych dziecka.
Zna podstawowe techniki rysunku, malarstwa, grafiki, grafiki komputerowej oraz form przestrzennych i ceramiki. Wie jakie trudności musi pokonać uczeń wykonując określone prace.
Absolwenci otrzymują uprawnienia do nauczania plastyki w szkole podstawowej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, ksero dowodu osobistego, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w IRK.

Czesne

5 400 PLN (1 800 PLN za jeden semestr)