Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego

Szczegóły
Kod SP-PE-WYSEK
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiczny
Kierunki studiów Pedagogika, Wychowanie Seksualne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 25
Limit miejsc 40
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Mokotowska 16/20,
00-561 Warszawa, pokój 116
tel. 22 62 83 466, 22 55 308 21
a.szewczyk@uw.edu.pl.
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałki 15.30-16.00 oraz w soboty zjazdowe
Adres WWW http://www.pedagog.uw.edu.pl/podyplomowe/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 2 (01.08.2020 07:00 – 06.10.2020 23:59)

Głównym celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu edukacji seksualnej i przygotowania do życia w rodzinie oraz nadanie uprawnień do realizacji przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na różnych poziomach kształcenia. Brak odpowiedniego przygotowania większości wychowawców w tej dziedzinie w aspekcie wiedzy, swobody psychologicznej i metod powoduje, że zagadnienia seksualności przedstawiane są bądź jako coś wstydliwego i zakazanego, o czym się nie mówi, bądź przeciwnie - pod obłudnym hasłem „nieograniczonej wolności”, co rodzi brak właściwej odpowiedzialności u niedoświadczonej i nieprzygotowanej młodzieży. Specyfika kształcenia podyplomowego z zakresu wychowania seksualnego pozwoli na korelacje treści wiedzy z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii oraz umożliwi zdobycie umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć z zakresu seksualności człowieka i przygotowania do życia w rodzinie metodami interakcyjnymi. Organizacja zajęć, staranny dobór fachowej kadry do realizacji treści pozwoli na bardzo dobre przygotowanie słuchaczy studiów do prowadzenia zajęć.

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich.

Opis Studiów

Program Studiów

Program studiów (350 godzin wykłady, ćwiczenia, seminaria, warsztaty) obejmuje następujące moduły: Podstawy wychowania do życia w rodzinie, Zagadnienia biomedyczne, Zagadnienia seksuologiczne, Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne i socjologiczne, Metodyka i dydaktyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są:

prof. dr hab. Maria Beisert, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, prof. dr hab. med. Andrzej Jaczewski, prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. dr hab. Irmina Mięsowicz, prof. dr hab. Monika Płatek, prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, dr hab. Danuta Duch, dr hab. Magdalena Środa, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, dr Alicja Długołęcka, dr n. med. Stanisław Dulko, dr Marek Jasiński, dr Krystyna Komosińska, dr hab. Anna Kowalewska, dr Aleksandra Piotrowska, dr n. med. Maria Pułtorak, dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska, ojciec Mirosław Pilśniak.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, co 2 tygodnie

Zaliczenia

 Testy na zaliczenie modułów. Ustny egzamin końcowy. 

Absolwenci

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia zajęć i pracy wychowawczej w zakresie integralnego ujęcia ludzkiej płciowości, pomocy młodym ludziom w rozumieniu dojrzałości psycho-seksualnej, kształtowania postaw prorodzinnych, podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących małżeństwa i rodziny, dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym, samodzielnego i pozytywnego działania w życiu społecznym zawodowym. Będzie także przygotowany w zakresie metodyki edukacji seksualnej obejmującej: realizację treści programowych przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” na wszystkich poziomach kształcenia, poznanie metod aktywizujących w przekazie treści edukacji seksualnej, np. warsztat: Jak rozmawiać o życiu seksualnym?, opanowanie efektywnej pracy wychowawczej w zakresie wiedzy o zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym, poznanie własnych indywidualnych umiejętności dotyczących przekazu wiedzy o seksualności człowieka. Nauczyciele otrzymują kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Inne osoby dokształcają się w tej dziedzinie jako wychowawcy, pracownicy poradni, pedagodzy szkolni, itd.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, ksero i odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, 1 zdjęcie, życiorys, zobowiązanie do ponoszenia kosztów studiów.
Podanie, zobowiązanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.
 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej i/lub analiza dokumentów zgłoszeniowych oraz kolejność zarejestrowania się w IRK.

Czesne

4 650 PLN ( 1 550 PLN za jeden semestr )