Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

CSR - Psychologia biznesu odpowiedzialnego społecznie

Szczegóły
Kod SP-PS-CSR
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
csr@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00, sobota 9:00-15:30, W czasie wakacyjnym w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 07.10.2019 23:59)

Studia podyplomowe w nowatorski sposób przedstawiają spojrzenie na CSR od strony konsumenta. Konsument może być mniej lub bardziej odpowiedzialny poprzez to co kupuje, ile i od jakich firm oraz jak zachowuje się w codziennym życiu. Celem studiów jest zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych leżących u podłoża zachowań konsumenckich, zrozumienie mechanizmów psychologicznych warunkujących różne reakcje wobec CSR-u, zdobycie wiedzy na temat roli badań marketingowych (perspektywa konsumenta) w planowaniu działań CSR i umiejętności w zakresie planowania kampanii CSR (strategia, komunikacja, proces). Ważnym elementem studiów będzie pokazanie, że CSR jest nie tylko jednym z narzędzi marketingowych firmy, ale jest elementem etyki biznesu powiązanym z jej wartościami.

Kandydaci

Na studia będą przyjmowane osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie).

 

Opis Studiów

 

Program studiów

 

Program studiów: Psychologia ogólna, Umiejętności psychologiczne, Psychologia konsumenta, Wprowadzenie do CSR, Etyka biznesu, Psychologiczne uwarunkowania reakcji na CSR, Narzędzia CSR, Badania marketingowe, Nowy konsument, Komunikacja reklamowa w CSR, Produkcja społecznych kampanii reklamowych, Przygotowywanie raportów i sprawozdań z działań CSR, Spotkania z praktykami, Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

 

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Dominika Maison, dr Katarzyna Sekścińska, mgr Aleksandra Furman, mgr Małgorzata Greszta, mgr inż. Artur Nowak-Gocławski, mgr Mirella Panek-Owsiańska, mgr Paweł Prochenko, mgr Malina Wieczorek, mgr Małgorzata Zdzienicka.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

 

Zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie

 

Zaliczenia

 

Aktywny udział w zajęciach, prace wykonywane podczas zajęć, test, prace zaliczeniowe, praca dyplomowa

Absolwenci 

Absolwent studiów ma zaawansowaną wiedzę z zakresu badań marketingowych i CSR, narzędzi CSR, przygotowywania i realizacji kampanii społecznych i CSR. Potrafi zaplanować skuteczną kampanię CSR lub społeczną na rzecz interesu publicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanego specjalisty w zakresie CSR.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 

Wypełnione zgłoszenie w systemie IRK, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Opis rekrutacji

 

Kandydaci rejestrują się przez system IRK. Na podstawie tych dokumentów zostaje podjęta decyzja o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia. W razie wątpliwości kierownik zaprosi wybranych kandydatów  na rozmowę wstępną.
Rejestracja w systemie IRK od 1 czerwca 2017 r.

Czesne

7 900 PLN – opłata jednorazowa

Raty:

2 x 4 050 PLN = 8 100 PLN

4 x 2 075 PLN = 8 300 PLN