Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia w Wychowaniu i Nauczaniu Dziecka

Szczegóły
Kod SP-PS-PW
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 22
Limit miejsc 32
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 0 22 55 49 708
wychowanie@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10.00-16.00, od 1 lipca do 15 wrzesnia w weekendy nieczynne
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 07.10.2019 23:59)

Ogólnym celem studiów jest dostarczenie uczestnikom najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej, ponadto rozwijanie umiejętności i kompetencji potrzebnych w pełnieniu roli wychowawcy, doradcy, opiekuna.

Kandydaci

Studia są przeznaczone dla profesjonalnych wychowawców, nauczycieli, osób pracujących z osobami nieletnimi w resorcie spraw wewnętrznych i w sądownictwie oraz rodziców.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (228 godzin, 60 punktów ECTS) składa się z pięciu modułów: Wychowanie i rozwój dziecka, Problemy, zagrożenia i patologia rozwoju, Środowisko rodzinne a wyzwania wychowawcze, Środowisko szkolne a wyzwania wychowawcze, Kształtowanie umiejętności wychowawczych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Problemy wychowawcze w dzieciństwie, Zagrożenia i zaburzenia rozwoju w okresie dorastania, Terapia rodzinna i małżeńska jako forma pomocy rodzinie, Negocjacje i mediacje konfliktów w rodzinie, Trening porozumiewania się w interakcji wychowawczej, Rozwijanie motywacji do nauki i samoregulacji u nastolatków, Wspieranie nastolatka w wyborze szkoły i zawodu.
Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Maria Ledzińska, prof. UW dr hab. Elżbieta Dryll, prof. UMCS dr hab. Dorota Turska, dr hab. Grażyna Katra, dr hab. Anna Cierpka, dr Ewa Sokołowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich zajęć, uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów realizowanych po module 1 i 2 oraz 3 i 4, a także opracowanie prezentacji na temat problemów i trudności wychowawczych, która będzie przedstawiona przed grupą i oceniana przez dwuosobową komisję podczas ostatniego zjazdu. Ocena końcowa ustalana będzie na podstawie średniej ocen ze sprawdzianów i pracy końcowej.

Absolwenci

Absolwent naszych studiów będzie osobą przygotowaną do pracy z dzieckiem w różnym wieku, od wieku niemowlęcego do późnego dorastania. Zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii wychowawczej i rozwojowej oraz wiedzę o problemach związanych z rozwojem i wychowaniem dziecka. Powinien przyswoić i rozwinąć w sobie kompetencje intra i interpersonalne ważne w relacji z dzieckiem i w roli wychowawcy oraz kompetencje wychowawcze, pozwalające na efektywne realizowanie celów wychowawczych we współczesnym zglobalizowanym świecie.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie, deklaracja płatności czesnego, życiorys.
Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

5 650 PLN - opłata jednorazowa
Raty:
2 raty: 1 x 2950 PLN i 1 x 2900 PLN = 5850 PLN
4 arty: 2 x 1550 PLN i 2 x 1475 PLN = 6050 PLN