Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem

Szczegóły
Kod SP-PS-PZP
Jednostka organizacyjna Wydział Psychologii
Kierunek studiów Psychologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 40
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Stawki 5/7,
00-183 Warszawa, pokój 4
tel. 22 55 49 708
personel@psych.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 10:00-16:00
Adres WWW http://www.podyplomowe.psychologia.pl
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (01.06.2019 00:01 – 04.10.2019 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
    Tura 1 (01.06.2020 15:00 – 01.10.2020 23:59)

Studia podyplomowe „Psychologia Zarządzania Personelem” przekazują wiedzę pozwalającą lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc
w rozwiązywaniu problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy.

Program studiów jest tak skonstruowany, by uczestnicy poznali najpierw podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej
i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe na poziomie magisterskim lub licencjackim - innym niż psychologiczne, pracujących w działach personalnych.

Opis Studiów

Program studiów

Program zajęć (260 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje m.in. następujące przedmioty: Psychologia organizacji, Ocenianie i motywacja, Rekrutacja i selekcja, Szkolenia i rozwój zawodowy, Metody rozwiązywania konfliktów, Trening komunikacji interepersonalnej.

Więcej o programie studiów na stronie http://www.podyplomowe.psychologia.pl

W ramach studiów można poznać problematykę zarządzania personelem, jak i  zapoznać się z podstawowymi prawami rządzącymi zachowaniem ludzi w organizacjach. W programie studiów znajdują się warsztaty dotyczące poszczególnych zagadnień, poprzedzone zajęciami na temat psychologii ogólnej, psychologii społecznej i psychologii organizacji.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Dorota Kobylińska, dr Dorota Rutkowska, dr Rafał Stefański.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

Zaliczenia

Zajęcia z poszczególnych przedmiotów zaliczane są na podstawie udziału w zajęciach. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu testowego, obejmującego wszystkie przedmioty.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych rozumie podstawowe mechanizmy psychologiczne, które regulują zachowaniem człowieka. Umie zastosować wiedzę do radzenia sobie z problemami, pojawiającymi się w zarządzaniu ludźmi w pracy. Wie, jakie funkcje ma dział personalny w organizacji i potrafi zaplanować i podjąć odpowiednie działania, związane z tymi funkcjami. Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania wewnątrz organizacji, ocenić i stworzyć odpowiedni system motywacyjny, prowadzić negocjacje i mediacje, przygotować i zrealizować procedurę rekrutacyjną, wdrożyć i ocenić system szkoleń pracowniczych. Zna też zasady skutecznego kierowania pracownikami i potrafi wspomagać liderów w organizacji. Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego, zdobywania wiedzy i prowadzenia analizy różnych zjawisk społecznych, z którymi może spotkać się w pracy.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie - dodaje się w postaci elektronicznej w IRK, życiorys.
Podanie, życiorys oraz formularz wyboru płatności drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

[COVID-19] Zalecany proces dostarczania wydrukowanych dokumentów rekrutacyjnych

 

Sekretariat studiów podyplomowych nie jest jeszcze w pełni otwarty dla interesantów a pracownicy sekretariatu studiów podyplomowych pracują przede wszystkim w trybie zdalnym. Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres:

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii. Potrzebę odbycia takiej wizyty należy zgłosić mailowo (podyplomowe@psych.uw.edu.pl) podając przyczynę oraz preferowany termin (w godzinach pracy sekretariatu). Wszystkie osoby odwiedzające Wydział muszą otrzymać odpowiednie upoważnienie do wejścia i przebywania na terenie budynku.

 

Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni - zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.

 

Dokładne informacje odnośnie funkcjonowania sekretariatu studiów podyplomowych oraz przebiegu rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/21 znajdą Państwo w wciąż aktualizowanej sekcji FAQ na naszej stronie internetowej:  http://www.podyplomowe.psychologia.pl/najczesciej-zadawane-pytania/

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi tam informacjami.

 

Dziękujemy serdecznie za wyrozumiałość i współpracę w tym trudnym czasie!

 

Opis rekrutacji

Rekrutacja na studia ma charakter dwuetapowy. Pierwszym etapem jest rejestracja przez system IRK, drugim rozmowa kwalifikacyjna prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, która podejmuje decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata na studia.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się we wrześniu (termin zostanie podany pod koniec sierpnia).

Czesne

8 000 PLN - opłata jednorazowa

Raty:
2 x 4100 PLN = 8200 PLN
4 x 2100 PLN = 8400 PLN