Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Wschodnie

Szczegóły
Kod SP-PSW
Jednostka organizacyjna Wydział Orientalistyczny
Kierunek studiów Studia wschodnie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 26
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa, pokój 161, I piętro w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej tel. 0 22 55 27 991
Adres WWW http://www.studium.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
  Tura 1 (09.07.2020 00:01 – 14.09.2020 23:59)


Kandydaci

Preferowani są absolwenci studiów z zakresu nauk społecznych, studiów humanistycznych, osoby zainteresowane polityką wschodnią i/lub zajmujące się nią zawodowo. Pracownicy administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialni za współpracę międzynarodową oraz biznesu.
 

Opis studiów

 Studia koncentrują się na praktycznych i teoretycznych zagadnieniach związanych z polityką wschodnią. Kładziemy nacisk na kwestie gospodarcze, bezpieczeństwo energetyczne, praktyczne elementy funkcjonowania służby zagranicznej. 
Wyjątkowy zestaw wykładowców, łączenie wiedzy z różnych dyscyplin, łączenie praktyki z teorią, małe grupy słuchaczy, koncentracja na praktycznych zagadnieniach polityki wschodniej.

Program studiów

Stworzyliśmy unikalny w skali kraju program studiów wschodnich łączących elementy teorii stosunków międzynarodowych, politologii oraz praktycznej wiedzy na temat relacji międzynarodowych. Przedmioty zawarte w naszym programie studiów obejmują następującą tematykę: polska polityka wschodnia, sowietologia, zagadnienia narodowościowe Europy Wschodniej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Historia Rosji do 1918 r., historia ZSRR, dzieje Rosji po 1991 r., geopolityka, postkomunizm, bałkany 1917-1991, stosunki międzynarodowe w regionie Europy Wschodniej i Europy Środkowej, geografia polityczna Europy Wschodniej, Środkowej, Bałkanów, Rosji i Kaukazu, Ukraina 1917-2010, Białoruś 1991-2010, państwa bałtyckie 1917-2010, Federacja Rosyjska, Kaukaz i Azja Środkowa 1991-2010, system władzy Federacji Rosyjskiej, współpraca gospodarcza i kulturalna, współpraca wojskowa w regionie, służby specjalne ZSRR i Federacji Rosyjskiej, służby specjalne państw post-sowieckich. 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są uznani badacze polityki zagranicznej, najczęściej jednocześni e dysponujący praktycznym doświadczeniem: pracownicy cywilnej służby państwowej, dyplomaci, wojskowi, praktycy z doświadczeniem biznesowym i w administracji m.in:  Adam Balcer, Natalia Bryżko, Grzegorz Chmielewski, Maciej Dachowski, amb.Marek Gołkowki, dr Rigels Halili, dr Wojciech Jakóbik, dr David Kolbaia, dr hab. Paweł Kowal, dr hab. Mariusz Kowalski, płk Tadeusz Krząstek, dr hab. Agnieszka Legucka, amb. Piotr Marciniak, dr Marek Menkiszak, amb. Jerzy Nowakowski, amb. Katarzyna Pełczynska-Nałęcz, dr hab. Piotr Potejko, Mochał Potocki, Paweł Purski, amb. Wiktor Ross, dr Anton Saifullayeu, amb. Leszek Szerepka, Wojciech Wróbel.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia soboty i niedziele, zjazdy dwa razy w miesiącu

Zaliczenia

Zaliczenie na ocenę lub egzamin.

Rekrutacja od 10  lipca do 14 września 2020

Wymagane dokumenty

Wydrukowane z systemu IRK i własnoręcznie podpisane: 

- podanie o przyjęcie na studia, 

- życiorys zawodowy,

- oryginał/ odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Zdjęcie należy wgrać w postaci elektronicznej do systemu IRK.

Podanie i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Zachęcamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych pocztą na adres:

 

Uniwersytet Warszawski

Studium Europy Wschodniej
Podyplomowe Studia Wschodnie
Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

 

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych osobiście - po wcześniejszym umówieniu wizyty w sekretariacie studiów podyplomowych. Potrzebę odbycia takiej wizyty należy zgłosić mailowo (studenckie.studium@uw.edu.pl) podając preferowany termin (w godzinach pracy sekretariatu pn-czw 10-14). Na Wydział należy przybyć wyposażonym we własną maseczkę zasłaniającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki. W kontakcie z pracownikami Wydziału należy zachować odstęp co najmniej 2 metrów odległości. W sekretariacie studiów podyplomowych może przebywać max. jeden interesant na raz. Na Wydziale dostępne są środki do dezynfekcji rąk i powierzchni - zachęcamy do korzystania z nich wszystkie osoby przychodzące na Wydział z zewnątrz.

Opis rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej online 21 września 2020 r.

Czesne

7 500 PLN

7 500 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty):

 • I rata  (3750 zł)   płatna do 15 października 2020 r.
 • II rata  (3750 zł)  płatna do 15 lutego 2020 r.

7 500 zł - Opłata w w systemie ratalnym (4 raty):

 • I rata    (1875 zł)   płatna do 15 października 2020 r.
 • II rata   (1875  zł)  płatna do 15 listopada 2020 r.
 • III rata  (1875  zł)  płatna do 15 stycznia 2021 r.
 • IV rata  (1875  zł)  patna do 15 marca 2021 r.