Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Geografia dla Nauczycieli

Szczegóły
Kod SP-SPGdN
Jednostka organizacyjna Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów -3
Limit miejsc 80
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 21 517,
Godziny otwarcia sekretariatu W dniach 2.09-30.09.2019 dokumenty można składać od pn. do pt. w godz. 10.00-15.00. Dokumenty można także przesyłać drogą pocztową.
Adres WWW http://wgsr.uw.edu.pl/geografia_dla_nauczycieli/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu geografii.

Kandydaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów niegeograficznych kierunków studiów magisterskich, posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (370 godzin, 120 punktów ECTS ) obejmuje następujące przedmioty: Astronomiczne podstawy geografii; Litosfera i procesy kształtujące powierzchnię Ziemi; Gleby i biosfera; Hydrosfera  i procesy hydrologiczne; Atmosfera i  cechy klimatu; Kartografia w edukacji szkolnej; Technologie geoinformacyjne w nauczaniu geografii; Środowisko przyrodnicze i gospodarcze Polski; Geografia społeczno-ekonomiczna świata; Dydaktyka geografii; Geografia regionalna świata; Metodyka krajoznawstwa i szkolnych zajęć terenowych;Praktyka pedagogiczna; Teledetekcyjne źródłach danych i ich wykorzystanie.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są m.in.: prof. dr hab. Jerzy Makowski, dr hab. Joanna Angiel, dr hab. Ewa Smolska, dr Bożena Kicińska, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, dr Barbara Nowicka, dr Wojciech Pokojski, dr Tomasz Wites.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zajęcia odbywają się w soboty, średnio 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Egzaminy oraz zaliczenia.

Absolwenci

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne dla nauczania geografii.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, życiorys zawodowy, kserokopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich poświadczona za zgodność z oryginałem, 2 zdjęcia.
Podanie o przyjęcie na studia drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

 

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 800 PLN (opłata jednorazowa)

4 000 PLN (opłata w 3 ratach)