Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Teksty Współczesnej Kultury

Szczegóły
Kod SP-TWK
Jednostka organizacyjna Instytut Literatury Polskiej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 25
tel. 0 22 55 21 020
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.ilp.uw.edu.pl/strona-glowna-ilp/studia-podyplomowe/teksty-wspolczesnej-kultury/
Wymagane dokumenty
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (16.03.2019 00:01 – 31.10.2019 23:59)

Objęte programem studiów zajęcia służą rozwijaniu umiejętności posługiwania się różnymi formami tekstowymi, analizy formalnej, krytycznej, porównawczej przekazów literackich, kulturowych, naukowych, dziennikarskich. Przedmiotem studiów są teksty reprezentatywne dla kultury współczesnej (jak teksty digitalne czy teksty kultury młodzieżowej), reprezentujące różne style i pełniące różne funkcje (jak tekst artystyczny, popularny czy użytkowy). Ważne miejsce w programie zajmuje najnowsza literatura polska i światowa, współczesne gatunki dziennikarskie, przekazy medialne czy zagadnienia krytyki sztuki.

Kandydaci

Studia powinny zainteresować osoby chcące doskonalić swoje umiejętności posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i piśmie, uzupełnić dotychczasowe wykształcenie czy podnieść kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Adresowane są do osób zarówno planujących podjąć pracę, jak i już pracujących w następujących zawodach: nauczyciel przedmiotów humanistycznych, redaktor wydawnictw książkowych i czasopism, tłumacz, rzecznik prasowy, krytyk sztuki, dziennikarz czy copywriter. Zapraszamy także obecnych i przyszłych pracowników instytucji kultury.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (160 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Etyka tekstu, Gatunki dziennikarskie, Interteksty i remediacje, Krytyka sztuki, Najnowsza literatura polska, Najnowsza literatura światowa, Semiotyka i retoryka medialna, Tekst digitalny, Tekst kultury (zagadnienia ogólne), Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy, Teksty kultury młodzieżowej, Warsztaty analityczno-interpretacyjne, Współczesny tekst artystyczny.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski, prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. UW dr hab. Michał Kuziak, prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW dr hab. Tomasz Wójcik, prof. UW dr hab. Andrzej Zieniewicz, dr hab. Anna Cegieła, dr hab. Żaneta Nalewajk, dr Agata Hącia, dr Joanna Jeziorska-Haładyj, dr Łukasz Wróbel, mgr Magda Nabiałek, mgr Wojciech Świdziński, reżyser Paweł Wodziński.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy sobotnio-niedzielne, co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu z dwóch wybranych przez studenta przedmiotów. Formę zaliczenia oraz egzaminu ustala prowadzący.

Absolwenci

Absolwentowi naszych studiów zapewniamy: podniesienie kwalifikacji w zawodach wykorzystujących umiejętność posługiwania się rozmaitymi formami tekstowymi w mowie i w piśmie, rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i wyjaśniania mechanizmów rządzących różnymi tekstami kultury, doskonalenie umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny tekstów kultury współczesnej.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne

3 400 PLN