Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania na Rynku Dzieł Sztuki

Szczegóły
Kod SP-ZA-RDS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21
  Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

 

Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Na Rynku Dzieł Sztuki mają na celu przygotowanie doradców inwestycyjnych, pracowników muzeów i galerii prywatnych, domów aukcyjnych, antykwariuszy, kuratorów prywatnych kolekcji oraz osób zainteresowanych inwestowaniem w dzieła sztuki do zarządzania na rynku sztuki, umożliwiając im zdobycie nowego dla nich zawód menedżera.

Studia prowadzone są wspólnie z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka.

Kandydaci

Pracownicy muzeów, galerii, domów aukcyjnych, instytucji kultury, placówek oświatowych, orgbaz samorządów lokalnych, kuratorzy prywatnych kolekcji, kadra banków, firm ubezpieczeniowych, doradcy inwestycyjni.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów podyplomowych, który obejmuje dwa semestry nauki (171 godzin wykładowych) realizowany jest przez ekspertów z wielu dziedzin – zarządzania, nauk prawnych, muzealnictwa, galerii i domów aukcyjnych. 

Program studiów składa się z poszczególnych bloki zajęć: Podstawy zarządzania, Zarządzanie przez projekt, Funkcje i rola nowoczesnego menedżera, Podstawy finansów i rachunkowości, Podstawy marketingu, Negocjacje, Dziedziny współczesnego rynku sztuki - wybrane zagadnienia, Rynek sztuki współczesnej w Polsce i na świecie, Galerie prywatne na polskim rynku sztuki, Muzeum a rynek sztuki, Domy aukcyjne, Prywatne i korporacyjne kolekcje sztuki współczesnej, Wartość dzieła sztuki, Targi Sztuki, Rynek sztuki i wartości, Wystawa jako strategia „przepisywania” kanonu, Tworzenie wystaw muzealnych w XX i XXI – ewolucja koncepcji i form, Fałszerstwa dzieł sztuki, Muzea uniwersyteckie – hybryda na rynku sztuki, Fałszerstwa renesansowych dzieł sztuki, Narzędzia finansowania działalności muzeów i galerii, Regulacje prawne dotyczące wywozu zabytków za granicę, Granty na projekty artystyczne, Podstawowe zagadnienia prawne na rynku sztuki, Zagadnienia podatkowe związane z obrotem dziełami sztuki, tworzeniem kolekcji oraz działalnością muzeów, Prawo autorskie na rynku dzieł sztuki, Restytucje zagrabionych dzieł sztuki - aspekty prawne, Umowy na rynku dzieł sztuki, Ubezpieczenia dzieł sztuki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Przemysław Hensel, dr inż. Przemysław Dubel, dr Małgorzata Winter, dr Agnieszka Wilczak, dr hab. Agnieszka Postuła, Agata Szkup (DESA), Cezary Lisowski (DESA), Tomasz Dziewicki (DESA), Katarzyna Żebrowka, dr Marcin Lewandowski, Ania Muszyńska (Spectra Art Space), Anna Tryc-Bromley (MSN), dr Natalia Kaliś, Grzegorz Piątek, Joanna Mytkowska (MSN), Juliusz Windorbski, Anna Povejsilova, Łukasz Gorczyca (Galeria Raster), Beata Peluch, Agnieszka Tarasiuk, Marta Dziewańska, Sebastian Cichocki, dr Jarosław Trybuś, Jan Koszutski, dr hab. Huber Kowalski, Karolina Nowak-Sarbińska (Art Advisory),Tadeusz Piątek, Marcin Goch, Bogna Świątkowska, Wojciech Dziomdziora, Joanna Wierzejska, dr Aleksandra Auleytner (DZP), Blanka Kuzdro-Chodor.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Zaliczenia

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów - uzyskanie 30 punktów ECTS z przedmiotów, obrona pracy dyplomowej

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów, absolwenci uzyskują kompleksową wiedzę, profesjonalne kwalifikacje menedżerskie oraz umiejętności niezbędne do:

 • orientowania się w poszczególnych dziedzinach rynku sztuki w tym malarstwa, fotografii, rysunku, sztuk wizualnych, rzeźby, wzornictwa, grafiki użytkowej, plakatu.
 • skutecznego uczestnictwa w aukcjach najważniejszych domów aukcyjnych w Polsce i na świecie
 • zarządzania domem aukcyjnym, galerią i antykwariatem,
 • poznania metod podrabiania dzieł sztuki oraz metod walki z fałszerstwami
 • tworzenia kolekcji prywatnych i strategii kolekcjonowania.
 • poruszania się po najważniejszych targach sztuki, w tym Art Basel, Frieze FIAC, Paris Photo.
 • orientowania się w polskim rynku antykwarycznym,
 • pozyskiwania dzieła sztuki do zbiorów prywatnych i muzeów.
 • współpracy z kuratorami.
 • organizacji pracy nad wystawami.
 • orientowania się w problematyce prawnej i podatkowej obrotu dziełami sztuki,
 • aktywnego korzystania z narzędzi finansowania zakupu dzieł sztuki i działalności muzeów i galerii,
 • skutecznego ubezpieczania dzieł sztuki,
 • efektywnego korzystania ze strategii i instrumentów marketingu kultury.

 

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia  (do pobrania  z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opis rekrutacji

Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie listu motywacyjnego.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

5 900 PLN (opłata jednorazowa)
6 200 PLN (opłata w 2 ratach)

6 500 PLN (opłata w 8 ratach)