Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej

Szczegóły
Kod SP-3402-PSEN
Jednostka organizacyjna Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
ul. Nowy Świat 69,
Warszawa 00 - 927,
pokój 103/104 (I piętro)
tel. 0 22 55 20 176
mail:isns-z@isns.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Poniedziałki, wtorki, czwartki 11.00-14.00, środy 15.00-18.00, soboty zjazdowe 9.00-13.00
Adres WWW http://www.isns.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (04.05.2020 00:01 – 25.09.2020 23:59)

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej powstały na Uniwersytecie Warszawskim w 1992 roku jako odpowiedź na zainteresowanie nurtem pedagogiki Rudolfa Steinera, znanym obecnie na całym świecie.

Podyplomowe Studia Edukacji Niezależnej są atrakcyjną ofertą dla osób

zainteresowanych problematyką w szczególności dla nauczycieli przedszkoli i szkół waldorfskich. Placówki waldorfskie cieszą się w Polsce szerokim uznaniem ze względu na unikalną metodykę pracy i zindywidualizowane podejście do dziecka. Celem studiów jest wypracowanie umiejętności i twórczego potencjału, który z powodzeniem można będzie wykorzystać zarówno w placówkach waldorfskich, jak i w innych (w tym państwowych i prywatnych).

Kandydaci

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów wyższych (pierwszego i drugiego stopnia) zainteresowani edukacją niezależną, pedagogiką waldorfską, poszukujący inspiracji i pomysłów do pracy z dziećmi oraz twórczego podejścia do nauczania i wychowania.

Opis studiów

Program studiów

 

Program studiów obejmuje 596 godzin (w tym 476 godzin teorii i warsztatów oraz 120

godzin praktyk, łącznie 120 punktów ECTS) i podzielony jest na 6 modułów

tematycznych:

1. Stosowane nauki społeczne wobec jednostki (wiodące przedmioty:

Interdyscyplinarne podejście do człowieka; Psychofizyczne aspekty rozwoju

człowieka; Rodzina jako środowisko socjalizacyjne; Antropologia w służbie

pedagogiki)

2. Psychospołeczne aspekty pracy z dzieckiem (wiodące przedmioty: Edukacja wspierana pracą nad rozwojem sensorycznym; Analiza procesów rządzących rozwojem dziecka)

3. Metodyka i dydaktyka ogólna (wiodące przedmioty: Przygotowanie do samodzielnej pracy metodycznej; Seminarium dyplomowe)

4. Metodyka i dydaktyka szczegółowa (wiodące przedmioty: Szkoła i kształcenie w pedagogice waldorfskiej; Metodyka szczegółowa pracy w przedszkolu waldorfskim; Metodyka szczegółowa pracy w szkole waldorfskiej)

5. Zajęcia warsztatowe (wiodące przedmioty: Modelowanie w glinie; Sztuka słowa; Eurytmia)

6. Praktyki w placówkach waldorfskich

 

Wykładowcy

 

Wśród wykładowców są pracownicy Uniwersytetu: prof. dr hab. Anna Kwak; prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska – Manterys; dr hab. Wojciech Pawlik, prof.UW; dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak; dr hab. Mariola Bieńko oraz specjaliści i praktycy (polscy i zagraniczni) pedagogiki waldorfskiej m.in. B. Goldmann, Ch. Johansenn, P. Lutzker, Claus-Peter Roh, M. Zech, B. Borkowska, K. Cieplińska, L. Michałowicz; A. Winiarczyk.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

 

Zaoczny – zjazdy (raz w miesiącu) piątek – niedziela oraz zjazd letni w Cieszynie 10 dni (początek lipca) na zakończenie każdego roku akademickiego

Zaliczenia

Zaliczenie przedmiotów odbywa się na podstawie indywidualnego i/lub grupowego wykonania zadań, prac, prezentacji i projektów oraz aktywnego udziału w zajęciach (dyskusji, pracy w grupach).

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest

zaliczenie wszystkich przedmiotów w ramach modułów, przy minimum 80%

obecności i w konsekwencji uzyskanie 120 punktów ECTS oraz obrona pracy

dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent studiów posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności dzięki czemu staje się kompetentnym dydaktykiem w zakresie pracy przedszkola/szkoły waldorfskiej lub innych placówek szeroko rozumianej edukacji niezależnej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 

Podanie, życiorys, dyplom ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęcia.

Opis rekrutacji

Analiza dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń

pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w placówkach waldorfskich

Czesne

6 600 PLN