Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe komunikacja korporacyjna

Szczegóły
Kod SP-DM-SPKK
Jednostka organizacyjna Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Kierunki studiów Dziennikarstwo , Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Bednarska 2/4
00-310 Warszawa
pokój 20a
tel. 0 22 55 23 914
Godziny otwarcia sekretariatu W czasie rekrutacji: poniedziałki i wtorki 12.00-15.00
środy i czwartki 9.00-12.00
Adres WWW http://www.wdib.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
  Tura 1 (05.03.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis Studiów

Komunikacja korporacyjna czyli …

Zarządzanie dzisiejszą komunikacją przypomina pracę dyrygenta, który z różnych sekcji instrumentalnych orkiestry potrafi wydobyć to co najlepsze. Choć każdy muzyk gra co innego, jednak widownia odbiera jeden spójny i melodyjny przekaz. Takie jest też zadanie komunikacji korporacyjnej, która integruje w sobie wiele form komunikacji łącząc je w jeden przekaz i zarządzając jego elementami. Ćwiczenie na tych „instrumentach”, umiejętność ich powiązania i możliwościach wykorzystania zarówno w biznesie, jak i w instytucjach czy jednostkach samorządowych oraz innych organizacjach, to właśnie program naszych rocznych studiów podyplomowych.

Cele studiów

 • Pokazać pewną Big Idea, główną koncepcję budowy i przekazu marki, bo w dużej mierze o markach będziemy tu mówić.
 • Zainspirować Was do działań i pracy w komunikacji i pokazać jak jest to szeroki obszar, gdzie pracę mogą znaleźć osoby o różnej wiedzy, umiejętnościach, cenach psychicznych i behawioralnych.
 • Przybliżyć różnorodność aspektów komunikacji marki, public relations, kampanii reklamowych, sponsoringowych, etc., i zaprezentować przekrój wszystkich dyscyplin komunikacji korporacyjnej.
 • Pokazać nie tylko, jak w organizacji tym zarządzać, co mówić, co komunikować, ale też jak przekazywać informacje i idee, do kogo i kiedy.
 • Zaprezentować dlaczego ważne są pewne mniej widoczne procesy czy spoiwa, które później przekładają się nie tylko na efektywność działania organizacji, ale też jej skuteczną komunikację.
 • Pokazać różnorodność narzędzi komunikacyjnych, operacyjnych, zarządzania i ewaluacji.
 • Pokazać case studies – tych marek, które komunikują dobrze i czasem tych, …  co robią źle. To zostaje w głowie i nie ma potrzeby „odkrywać po raz drugi koła”, skoro zrobili to inni, a ta wiedza zostaje długo i potrafi zainspirować.
 • Umożliwić wzajemnie się poznanie i wymianę doświadczeń – o ile nie pokrzyżuje planów żadna pandemia ... ale i tu co pokazują nasze doświadczenia z roku 2020/2021 da się coś zrobić.

Do kogo adresujemy studia  - profil studenta

Adresujemy je do tych, którzy rozumieją potrzebę komunikacji w dzisiejszym świecie nie tylko biznesu, ale każdej organizacji funkcjonującej w XXI wieku. W szczególności do zainteresowanych nabyciem praktycznej i najnowszej wiedzy z zakresu kompleksowej komunikacji organizacji z jej otoczeniem i wszystkimi grupami odbiorców.

Kierujemy je do tych wszystkich, którzy chcą nabyć nowych kompetencji, być może zmienić swoją drogę zawodową lub rozpocząć ją w innym obszarze niż planowali kiedyś.

Zapraszamy tych, którzy chcą zdobyć kompetencje komunikacyjne użyteczne w public relations, sponsoringu, CSR, reklamie, budowie i zarządzaniu marką oraz do managerów i pracowników:

 • departamentów komunikacji korporacyjnej, działów zarządzania marką
 • komórek PR w korporacjach, instytucjach i organizacjach
 • działów sponsoringowych oraz organizacji zajmujących się sponsoringiem
 • agencji PR i agencji sponsoringowych
 • stowarzyszeń i instytucji
 • działów komunikacji, informacji i promocji jednostek budżetowych zarówno centralnych, jak i samorządowych.

Powyższa lista to jednak początek profilu studentów, a nie jego koniec. Komunikacja jest kluczowa niemal w każdym obszarze, a elementy stanowiące podstawę programu są niezbędne w każdej organizacji.

 Na jakich "instrumentach gramy"? - program studiów

Tematyka studiów obejmuje kluczowe obszary komunikacyjne z punktu widzenia marki, koncentrując się na najważniejszych i najnowszych dziś trendach. Głównymi filarami są zajęcia poświęcone różnym aspektom public relations, budowie i zarządzania marką, strategii reklamy czy CSR i sponsoringowi. Wyodrębniona została tematyka nowych mediów opartych o komunikację internetową, szczególnie w zakresie wykorzystania w praktyce mediów społecznościowych.

Program studiów:

 1. Komunikacja korporacyjna
 2. Corporate identity
 3. Budowa, zarządzanie i komunikacja marki
 4. Public relations
 5. Media relations
 6. PR w social media
 7. Prezentacje i wystąpienia publiczne/techniki wystąpień telewizyjnych
 8. Komunikacja wewnętrzna i employer branding
 9. Komunikacja sponsoringowa
 10. Strategia reklamy i promocji
 11. CSR
 12. Badania efektywności
 13. Zarządzanie w PR
 14. Public affairs i lobbing
 15. Zarządzanie i komunikacja w sytuacjach kryzysowych

Kto prowadzi zajęcia, czyli …zarządzanie różnorodnością.

 • Mamy tu ciekawy mix osobowy, ale też różnych doświadczeń i podejścia do poszczególnych aspektów komunikacji.
 • Większość wykładowców to doświadczeni praktycy, którzy na bieżąco obsługują ten rynek w agencjach reklamowych, agencjach public relations, korporacjach.
 • Ten mix osobowy to zarówno praktycy (managerowie lub właściciele firm), którzy sporadycznie zajmują się wykładaniem na uczelni, jak i praktycy, którzy znaczną lub większą część czasu poświęcają dziś na pracę naukową.
 • Tak ja różne są doświadczenia osób, które tu wykładają, tak często różne jest podejście do pewnych zagadnień, inne układanie pewnych aspektów komunikacji - nie to, że zaprzeczających sobie, ale uzupełniających wiedzę, zwracających uwagę na inne aspekty i pokazujących, że w komunikacji nie ma tylko jednej słusznej drogi.
 • Różnorodność podejść i ocen to odpowiedź na niejednorodność rynku, to konieczność zarządzania różnorodnością na różnych etapach komunikacji, która w dzisiejszym świecie zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Jak wygląda rok akademicki

 • Całość programu to 200 godzin dydaktycznych czyli 45 minutowych.
 • Jest dziesięć zjazdów sobotnio-niedzielnych, po pięć w każdym semestrze. Planowo wygląda to następująco:
  -
  W soboty zwykle zaczynamy o 9.00 i kończymy maraton zajęć o 19.30.
  - Niedziela to zajęcia od 9.00 do 15.45.
 • Zaczynamy co roku w listopadzie, a koniec planowany jest w maju.
 • Co do zasady, studia odbywają się stacjonarnie w Warszawie na Wydziale Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii, jednak Covid 19 pokrzyżował te plany na tyle, że obecnie mamy online wszystko z wyjątkiem zajęć telewizyjnych.
 • Jak będzie sytuacja wyglądała w roku akademickim 2021/2022 będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Ostateczne decyzje będą podejmowane we wrześniu 2021.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Komplet dokumentów obejmuje:
Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK;
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich bądź magisterskich) lub poświadczona kopia;
Deklaracja teleadresowa (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
Wypełniona i podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe  – 1 egzemplarz (do pobrania na stronie www.wdib.uw.edu.pl);
UWAGA! W przypadku rezygnacji po złożeniu dokumentów należy rozwiązać umowę na piśmie.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW ul. Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa z dopiskiem Studia Podyplomowe komunikacja korporacyjna 

Opis rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów, zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia. Decyzja o przyjęciu kandydatów na studia podejmowana jest na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez Kierownika Studiów Podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:

 • złożeniem kompletu dokumentów
 • zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
 • wniesieniem opłaty zgodnie z terminem i zasadami wnoszenia opłat za studia podyplomowe, obowiązującymi w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z kierownikiem studiów, dr Jarosław Kończak,  j.konczak2@uw.edu.pl

Czesne

5 800 PLN (możliwość rozłożenia płatności na 2 raty lub 4 raty).

Dodatkowo: 30 PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów.