Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

Szczegóły
Kod SP-PDKiNP
Jednostka organizacyjna Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
Kierunki studiów Prawo, Kryminalistyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 50
Limit miejsc 100
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Miecznikowa 1,
02-096 Warszawa, pokój 104 A
tel. 0 22 55 41 105, faks 0 22 55 41 106
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00
Adres WWW http://www.cns.uw.edu.pl
Wymagane dokumenty
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)


Jedyny w Polsce program studiów podyplomowych obejmujących interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną (warsztaty, laboratoria, symulacje oględzin miejsca zdarzenia, symulacje przesłuchań) z zakresu kryminalistyki i nauk pokrewnych

Kandydaci

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Opis studiów

Program studiów:

1. Wprowadzenie do nauk prawnych oraz do nauk ścisłych wykorzystywanych w kryminalistyce:
2. Zagadnienia prawne:- Problematyka dowodu naukowego; Dowód z opinii biegłego; Wykorzystanie dowodów w procesie;
3. Współczesne nauki sądowe:- Wyzwania dla współczesnych nauk sądowych; Zarządzanie laboratorium kryminalistycznym;
4. „Klasyczne” kryminalistyczne metody badawcze: - Daktyloskopia; Mechanoskopia; Badania dokumentów oraz pisma ręcznego; Badania broni palnej; Antropologia sądowa; Archeologia sądowa; Analiza śladów krwawych; Badania śladów popożarowych;
5. Psychologia sądowa:- Psychologia pamięci; Psychologia kłamstwa; Udział psychologa w postępowaniu przed sądem;  Profilowanie kryminalne;
6. Biologia sądowa:  Wprowadzenie do metod identyfikacji biologicznej; Entomologia sądowa; Toksykologia sądowa; Palinologia sądowa;
7. Fizyka i Chemia sądowa: - Fizyko-chemiczne metody identyfikacji; Techniki identyfikacyjne (mikroskopia elektronowa, skaningowa, spektrografia, NAA), mikroskopia elektronowa; Badania antydopingowe; Fizykochemiczna analiza autentyczności dzieł sztuki;
8. Genetyka Sądowa
9. Oględziny miejsca zdarzenia: - Technika i taktyka oględzin miejsca zdarzenia; Praktyczne aspekty pracy technika kryminalistyki;
10. Medycyna Sądowa;
11. Nowoczesne technologie: Informatyka śledcza; Biały Wywiad; Internet of Things; Zagadnienia przeciwdziałania terroryzmowi; GIS; Analiza Kryminalna;

Przewidujemy przeprowadzenie całodniowych warsztatów oględzinowych opartych o metodykę prowadzonych w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW zajęć warsztatowych znanych jako „CSI: Warsaw”
 

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są m.in.:

 • ·         Prof. dr hab. Andrzej Pacut (Zespół Biometrii i Uczenia Maszynowego Politechniki Warszawskiej);
 • ·         Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski (Wydział Biologii UW); - nie prowadzi zajęć
 • ·         Prof. dr hab. Ewa Bulska (Wydział Chemii UW);
 • ·         Prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii UW);
 • ·         Prof. dr hab. Jarosław Moszczyński (Wydział Prawa i Administracji UWM w Olszynie);
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Dyczek (Instytut Archeologii UW)
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Prof. dr hab. Piotr Węgleński (Wydział Biologii UW),
 • ·         Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Prof. dr hab. Zenon Janas (Wydział Fizyki UW),
 • ·         Dr hab. Piotr Bębas (Wydział Biologii UW),
 • ·         Dr hab. Inż. Jolanta Borysiuk (Wydział Fizyki UW);
 • ·         Dr hab. Andrzej Witowski (Wydział Fizyki UW),
 • ·         Dr hab. Dorota Kwiatkowska (Państwowy Instytut Badawczy);
 • ·         Dr Małgorzata Toeplitz Winiewska (Wydział Psychologii UW),
 • ·         Dr Kacper Gradoń (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Dr n. med. Marcin Fudalej (Zakład Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego),
 • ·         Dr Agnieszka Gutkowska (Wydział Prawa i Administracji UW),
 • ·         Dr Agata Thannhauser (Wrocławski Uniwersytet Medyczny).
 • ·         Dr Aleksandra Tucholska-Lenart,
 • ·         Dr Dariusz Wilk (Wydział Prawa i Administracji UJ);
 • ·         Dr Łukasz Banasiak (Wydział Biologii UW)
 • ·         Dr Aleksandra Skawina (Wydział Biologii UW);
 • ·         Mgr Daniel Mańkowski (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Kacper Choromański (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Agata Thannhauser (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu);
 • ·         Mgr Marta Bura (Pracownia Skanerów 3D UW);
 • ·         Mgr Janusz Janowski (Pracownia Skanerów 3D UW);
 • ·         Mgr Piotr Karasek (Wydział Prawa i Administracji UW);
 • ·         Mgr Marcin Górski (MISMap UW);
 • ·         Mgr Maciej Broniarz (Dział Sieci Komputerowych UW);
 • ·         asp. szt. Tomasz Kosonowski,
 • ·         Nadkom.Urszula Cur
 • ·         Insp. Paweł Rybicki,

Do wygłoszenia wykładów i przeprowadzenia warsztatów zapraszamy również sędziów, prokuratorów oraz ekspertów i specjalistów reprezentujących poszczególne dziedziny techniki i taktyki kryminalistycznej.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w:
– Soboty w godz. 9.15 – 13.15 oraz 14.15 – 18.15
– Niedziele w godz.  9.15-13.15

Terminy zjazdów:

1 zjazd: 24/25 października 2020
2 zjazd: 7/8 listopada 2020
3 zjazd: 21/22 listopada 2020
4 zjazd: 5/6 grudnia 2020
5 zjazd: 19/20 grudnia 2020
6 zjazd: 9/10 stycznia 2021
7 zjazd: 23/24 stycznia 2021
8 zjazd: 6/7 lutego 2021
9 zjazd: 20/21 lutego 2021
10 zjazd: 6/7 marca 2021
11 zjazd: 20/21 marca 2021
12 zjazd: 10/11 kwietnia 2021
13 zjazd: 24/25 kwietnia 2021
14 zjazd: 8/9 maja 2021Terminy "rezerwowe":

1. termin rezerwowy: 22/23 maja
2. termin rezerwowy: 12/13 czerwca
3. termin rezerwowy: 26/27 czerwca

 Zaliczenia

Zaliczenie zajęć na podstawie aktywności uczestników w formie wybranej przez prowadzących, zaliczenie całych studiów na podstawie pisemnej pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu prawa dowodowego, w tym w ujęciu historycznoprawnym i prawno-porównawczym. Zdobywa teoretyczne podstawy w zakresie gromadzenia dowodów, a także wprowadzenie do dyscyplin wykorzystywanych w badaniach identyfikacyjnych oraz kryminalistyce.

Absolwent zna i w sposób pogłębiony rozumie:
- znaczenie kryminalistyki i nauk sądowych oraz ich miejsce w szerokiej perspektywie systemu nauk;
- relacje występujące między kryminalistyką a obszarami nauk ścisłych i przyrodniczych;
- metodologię badań wykorzystywaną w danych dziedzinach kryminalistyki;
- terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu oraz nauk pokrewnych
- znaczenie człowieka jako podmiotu badań kryminalistycznych;
- fundamentalne zasady identyfikacji człowieka w kontekście zastosowania metod nauk przyrodniczych i ścisłych w kryminalistyce;
- zasady poprawnego interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych i fizykochemicznych opartych na danych empirycznych;
- potrzebę uważnego i krytycznego oceniania odbieranych informacji, oceny ich wiarygodności i przydatności z punktu widzenia kryminalistyki, stosując przy takiej ocenie wiedzę z zakresu nauk: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychologicznych i prawnych;
- ograniczenia we wnioskowaniu na podstawie śladów kryminalistycznych i ich badania;
- potrzebę formułowania i proponowania specjalistycznych naukowych metod do rozwiązania problemów oraz współpracy w tym zakresie z ekspertami z obszarów nauki;
- potrzebę rzetelnego prowadzenia badań kryminalistycznych oraz uczciwego pełnienia funkcji zawodowych;
- zasady etyczne nauk sądowych;
Absolwent posiada wiedzę o:
- dyscyplinach nauk wspomagających i uzupełniających taktykę i technikę kryminalistyczną;
- wykorzystywanych współcześnie technikach kryminalistycznych;
- różnorodnych metodach wykrywania, ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych;
- współczesnych metodach identyfikacji człowieka;
- prawnej implementacji zgromadzonego materiału dowodowego na tle wiedzy ogólnej o prawie dowodowym;
- analizowaniu i interpretowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych, fizycznych mających znaczenie w praktyce wykrywania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych i dowodów pochodzących z przestępstwa;
- psychologicznych aspektach popełniania, wykrywania i zapobiegania przestępstwom;
- podstawach informatyki stosowanych w kryminalistyce;
Absolwent potrafi:
- wykorzystać posiadaną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych do rozwiązywania i interpretowania zadań i zagadnień kryminalistycznych strategii i taktyk efektywnego postępowania;
- bezpiecznie zastosować techniki ujawniania i zabezpieczania śladów adekwatnie do ich rodzaju oraz warunków otoczenia, bazując na wiedzy z zakresu nauk ścisłych;
- formułować wersje kryminalistyczne na różnym poziomie uszczegółowienia;
- przeprowadzić czynności wykrywacze, zabezpieczające oraz dokumentacyjne na dowodach kryminalistycznych, odpowiednio dobierając sprzęt, materiały i metody naukowo-badawcze, posługując się prawidłową terminologią dyscyplin pokrewnych.
- komunikować się z różnymi kręgami specjalistów w kwestii ustalania optymalnych warunków wykrywania i identyfikacji przestępstw, ich sprawców i ofiar;
- wykonywać podstawowe polecenia dotyczące zabezpieczania i badania śladów mając na względzie metodologiczną poprawność ich zabezpieczania i badania;

Absolwent o wykształceniu prawniczym zdaje sobie sprawę z możliwości identyfikacyjnych współczesnej kryminalistyki i nauk przyrodniczych, jest w stanie prawidłowo oceniać dowody w szczególności z opinii biegłego. Absolwent innych kierunków dodatkowo uzyskuje wiedzę na temat polskiego prawa dowodowego, roli i zadań biegłego.

Rekrutacja

Limit miejsc - 100

decyduje kolejność zgłoszeń opatrzonych dowodem wpłaty. W przypadku niezebrania wystarczającej liczby Kandydatów zastrzegamy możliwość nieuruchomienia studiów – za zwrotem wpłaconych kwot.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonariuszy organów ścigania i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także adwokatów, radców prawnych, lekarzy, jak również absolwentów kierunków prawnych, przyrodniczych lub technicznych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

 Rejestracja odbywa się z wykorzystaniem portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 I tura 01.06.2020– 15.08.2020 

II tura 17.08.2020 - 15.09.2020

III tura 16.09.2020 - 30.09.2020

 Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu, 1 zdjęcie (format do dowodu osobistego lub legitymacji), podanie o przyjęcie na studia, decyzja o przyjęciu na studia, umowa o odpłatności za studia, deklaracja ponoszenia kosztów odpłatności (wydruk z systemu IRK wypełniony automatycznie po uzupełnieniu informacji podstawowych o kandydacie i wstępnej kwalifikacji), dowód wpłaty czesnego.

Opis rekrutacji

Kandydaci składają dokumenty (wydrukowane z systemu IRK po zakończeniu rekrutacji, po pozytywnej weryfikacji studenta) w Centrum Nauk Sądowych UW (osobiście lub za pośrednictwem poczty), decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o złożenie całej dokumentacji :

od  15 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r.

  Czesne

Studia są płatne.

Czesne wynosi:

  • 4 200 PLN, przy wpłacie jednorazowej do 30.09.2020;
  • 2 x 2 250 PLN, czesne w 2 ratach (pierwsza do 30.09.2020, druga do 15.02.2021);
  • 4 x 1 225 PLN, czesne w 4 ratach (pierwsza do 30.09.2020, druga do 29.12.2020, trzecia do 15.02.2021, czwarta do 30.04.2021)

Dane do przelewu:

Uniwersytet Warszawski
Centrum Nauk Sądowych
02-096 Warszawa ul. Miecznikowa 1

Tytuł przelewu: Opłata za Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych Imię i Nazwisko Słuchacza

Nr rachunku 64 1160 2202 0000 0000 9659 0409

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem:

pod numerem telefonu (022)5541105

oraz przez e-mail: gk@biol.uw.edu.pl