Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Szczegóły
Kod SP-PG
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 130
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 107
tel. 022 55 20 529, faks 0 22 55 24 317
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00
Adres WWW http://www.wpia.uw.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.03.2020 00:01 – 20.11.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
  Tura 1 (05.03.2021 00:00 – 23.10.2021 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. UW dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, doc. dr Marek Grzybowski, dr Magdalena Błaszczyk, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, dr Szymon Pawelec, dr Anna Zientara, dr Sławomir Żółtek, oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio 1 raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-15.40, niedziela 9.00-15.40).

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty 

 1. Podanie o przyjęcie na studia*;
 2. Odpis dyplomu studiów wyższych;
 3. Umowa o odpłatności za studia podyplomowe (2 egz.)*;
 4. Zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (2 egz.)*
 5. 1 zdjęcie wykonane zgodne z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego; 

*wygenerowane dokumenty są dostępne w zakładce moje konto -> zgłoszenia rekrutacyjne w systemie rejestracyjnym (irk.podyplomowe.uw.edu.pl). 

Czesne 

3800 zł - Opłata  jednorazowa

4000 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty)

Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności w systemie USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.