Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menadżerskie FinTech

Szczegóły
Kod SP-ZA-FIN
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/Fintech/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
 • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
  Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich – FinTech jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, które powstają w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor finansowy. FinTech to innowacje wdrażane m. in. w: bankowości indywidualnej, przekazach pieniężnych, płatnościach, usługach inwestycyjnych oraz w zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i  ubezpieczeniowych i  w bankowości korporacyjnej. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z tego zakresu. W tworzeniu tego kierunku zostały wykorzystane najlepsze praktyki i doświadczenie Kancelarii PwC Legal oraz Wydziału Zarządzania UW.

Kandydaci

Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą w praktyczny sposób zrozumieć i pogłębić wiedzę dotyczącą FinTechów, a także dla młodych przedsiębiorców zapewniając im zasoby i wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje m. in. przedmioty: Trendy w FinTechu, Trendy w zachowaniach konsumentów (digitalizacja), Marketing usług finansowych (B2B B2C), Digital marketing – MarTech, FinTech w regulacjach ostrożnościowych, Podmioty regulowane jako FinTech - perspektywa Polska, UE i Świat, Regtech, FinTech dla B2C, FinTech dla B2B, Sztuczna inteligencja, InsurTech, Blockchain, Fintech a ryzyko operacyjne, Praca projektowa FinTech.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Marcin Olszak, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. Agnieszka Kasprzak, dr hab., prof. ucz. Małgorzata Olszak, dr Katarzyna Niewińska, dr Agnieszka Wilczak, dr Patrycja Chodnicka – Jaworska, dr Witold Jaworski, mgr Edyta Barmentloo, mgr Aleksandra Bańkowska, mgr Łukasz Łyczko,mgr Piotr Beńke, mgr Paweł Lipkowski, mgr Łukasz Piechowiak, mgr Marcin Petrykowski, mgr Michał Miszułowicz, mgr Paulina Skrzypińska, mgr Łukasz Dziekan, Piotr Adamczyk.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy weekendowe, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów będą egzaminy, testy, zaliczenia w oparciu o analizy przypadków oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Studia kończą się zespołową pracą dotycząca wdrożenia projektu FinTech o charakterze analityczno-projektowym.

Absolwenci

Po ukończeniu studiów absolwent zna i rozumie środowisko i otoczenie FinTechów w Polsce i na świecie. Interdyscyplinarny program studiów obejmuje między innymi poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii w sektorze finansowym z punktu widzenia gospodarki, finansów, prawa oraz marketingu. Z założenia w ramach studiów słuchacz otrzymuje zarówno wiedzę ogólną, dającą podstawy do samodzielnej refleksji i interpretacji jak i tzw. najlepsze praktyki – oparte na konkretnych doświadczeniach firm FinTech i ich menedżerów. Dzięki temu absolwent nie tylko potrafi wskazać najważniejsze problemy z jakimi stykają się menedżerowie tych spółek, ale również dysponuje narzędziami ich rozwiązywania. Uczestnicy studiów są przygotowywani do tego, aby identyfikować najważniejsze szanse i zagrożenia FinTechów. Umiejętności warsztatowe nabywane w trakcie tych studiów dają wiedze jak wdrożyć rozwiązanie FinTech w klasycznych podmiotach sektora finansowego, a także są one bardzo przydatne w procesie przedsiębiorczym - tworzeniu i rozwijaniu własnej firm tego typu. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w tym licencjat),
 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • deklaracja płatności.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa na podstawie listu motywacyjnego oraz po spełnieniu wymogów formalnych.

 

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

 • 11 000 PLN - opłata jednorazowa
 • 11 400 PLN - opłata w 2 ratach
 • 12 000 PLN - opłata w 8 ratach