Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Innowacyjne Technologie w Biznesie

Szczegóły
Kod SP-ZA-ITwB
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ITWB/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Program „Innowacyjne Technologie w Biznesie” ma na celu przygotowanie przyszłych kadr kierowniczych różnych szczebli zarządzania do optymalnego wykorzystania innowacji w rozwoju biznesu pod kątem kreatywnego zaangażowania zdobyczy technologicznych do dynamicznego rozwoju ich firm i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Kandydaci

Kandydatami na studia mogą być: osoby z kadr kierowniczych spółek, małych i średnich przedsiębiorstw, osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych, osoby przygotowujące się do przejęcia firmy rodzinnej, właściciele małych i średnich firm, osoby uczestniczące w projektach nie tylko informatycznych, przyszli kierownicy projektów, analitycy i projektanci systemów informatycznych, osoby odpowiadające za rozwój informatyki w organizacji, osoby współpracujące z informatykami itp.

Opis Studiów

Program studiów

Program nastawiony jest na zastosowanie wiedzy z obszaru metodyk zarządzania projektami i zarządzania technologiami w celu przygotowania słuchaczy do rozwiązywania problemów firm w których pracują, bądź firm, którymi kierują. W procesie dydaktycznym programu oprócz kadry akademickiej uczestniczą eksperci z firm doradczych i praktycy z różnych dziedzin gospodarki. Program w dużej mierze oparty jest na studiach przypadków. 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Zaliczenie wszystkich przedmiotów, napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich Zarządzanie Wdrażaniem Zintegrowanych Systemów Informatycznych uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Absolwenci uzyskają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie zintegrowanymi systemami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania infrastrukturalne oraz najnowszą wiedzę na temat innowacyjnych technik zarządzania organizacją.
Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy w:
-   przedsiębiorstwach działających na rynku polskim (zarówno polskich, jak i zagranicznych) – głównie w pionach zarządzania, informatyki i sprzedaży,
-   firmach informatycznych jako: analitycy systemów informacyjnych przedsiębiorstw, projektanci systemów zarządzania wspomaganych mediami informatycznymi i wdrożeniowcy systemów informatycznych w organizacjach gospodarczych, kierownicy projektów informatycznych i doradcy,
-  biurach i firmach doradztwa gospodarczego, jako specjaliści od zastosowań systemów informatycznych w gospodarce,
-  organach samorządu terytorialnego (w gminach, powiatach, województwach) – w komórkach rozwoju regionalnego i przy wprowadzaniu mediów społeczeństwa informacyjnego do praktyki ich działania,
oraz prowadzenia własnej działalności, zwłaszcza w wirtualnej przestrzeni gospodarczej.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 400 PLN (opłata w 2 ratach)

6 600 PLN (opłata w 8 ratach)