Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Konsument 3.0

Szczegóły
Kod SP-ZA-KNS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181,
0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Środy i czwartki 10.00-14.00,
piątki 12.00-18.00,
soboty 8.00-14.00,
niedziele 8.00-12.00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/KNS/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Podczas studiów na kierunku Konsument 3.0 zaprezentowane zostaną najbardziej aktualne wiadomości z obszaru zarządzania wiedzą na temat konsumenta, przygotowania strategii komunikacji, zastosowania digital marketingu w kontaktach z klientem, posługiwania się platformą do kupowania mediów – Programmatic, poznanie zmian w zakresie decyzyjności konsumenta w obszarze poruszania się w Internecie (consumer journey), wykorzystania badań marketingowych do oceny działań komunikacyjnych skierowanych do konsumenta 3.0.

Kandydaci

Pracownicy działów marketingu, komunikacji, promocji, sprzedaży, właściciele firm, pracownicy urzędów państwowych z obszaru komunikacji, osoby planujące karierę zawodową w wymienionych obszarach.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje bloki zajęć: Wykorzystanie kultury w sposób użyteczny dla praktyki marketingowej, Zasady tworzenia charakteryski konsumentów, Wartości i aspiracje konsumentów, Etyka w biznesie, Prawo konsumenckie (ochrona konsumenta), Prawo w Internecie, Marketing strategiczny, Marketing doświadczeń, Zarządzanie marką, Kierunki zmian technik komunikacji marketingowej, Sztuka dobrego briefingu, Rynek mediów: obecnie oraz jego owolucja, Planowanie komunikacji w mediach, Podstawy analizy otoczenia rynkowego i kategorii, Zarządzanie wiedzą o konsumencie, Zasady tworzenia strategii komunikacji, Zakres podstawowy DIMAQ, Zasady przygotowania i realizacja aktywności na poziomie operacyjnym, Budżetowanie działalności marketingowej, Strategia danych i analityka danych, DMP - platforma do zarządzania danymi, Zakupów mediów w modelu programmatic, Internet i technologia - zmiany w zwyczajach konsumentów, Rynek produktów i usług komunikacji marketingowej, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Sesja integracyjna, Praca projektowa - Plan komunukacji dla wybranej marki.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr hab. Igor Postuła, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. Krzysztof Cybulski, dr hab. Marcin Żemigała, dr hab. Maciej Bernatt, dr hab. Monika Skorek, dr Agnieszka Wilczak, dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Anna Pawłowska, dr Paweł Wójcik, dr Krzysztof Najder.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, przeciętnie dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Zaliczenia

Zaliczanie przedmiotów odbywa się według wskazań wykładowców.

Zaliczenie studiów - uzyskanie 30 punktów ECTS z przedmiotów, zespołowa praca projektowa Projekt kampanii promocyjnej dla wybranego rynku

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów.

Absolwenci

Absolwent wie:

 • jakie są zasady i elementy kompleksowego procesu tworzenia strategii komunikacji,
 • jak wykorzystać kanały komunikacji i technologię do realizacji celów biznesowych,
 • jak automatyzować komunikację marketingową,
 • jak wykorzystać Internet i nowoczesne technologie w komunikacji z klientem,
 • jak zaplanować rozwój kierunków komunikacji skierowanych do konsumenta 3.0,
 • jak przeprowadzić proces briefingu,
 • jak ewoluował i wygląda obecnie rynek mediów w Polsce i na świecie,
 • jak zarządzać wiedzą na temat konsumenta,
 • jakie mechanizmy stosować, aby przygotować kampanię zgodną z prawem konsumenckim,
 • jak przygotować budżet kampanii promocyjnej,
 • jak korzystać z platformy do zarządzania danymi DMP,
 • jak wykorzystać konkretne narzędzia odnoszące się do działania w mediach cyfrowych (zakres DIMAQ),
 • jak dokonywać zakupu mediów w modelu programmatic.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister), podanie o przyjęcie na studia  (do pobrania  z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), życiorys (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów), zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opis rekrutacji

Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie listu motywacyjnego.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

9 500 PLN (opłata jednorazowa)
10 000 PLN (opłata w 2 ratach)
11 500 PLN (opłata w 8 ratach)