Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Marketingu Produktów Farmaceutycznych

Szczegóły
Kod SP-ZA-MPF
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/MPF/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Podczas studiów na kierunku Marketing Produktów Farmaceutycznych prezentowane są najbardziej aktualne wiadomości związane z prowadzeniem biznesu w obszarze rynku farmaceutycznego (producent, hurtownia, apteka, placówki medyczne i kosmetyczne). Omawiane treści związane są z planowaniem i zarządzaniem marketingowym, (tj.: analiza otoczenia marketingowego, planowanie działań produktowych, promocyjnych, dystrybucyjnych oraz cenowych); z badaniami marketingowymi i klinicznymi leków, z polityką zakupową na rynku farmaceutycznym, z farmakoekonomiką, z innowacjami w przemyśle farmaceutycznym, z zarządzaniem służbami sprzedażowymi w branży farmaceutycznej, PR-em i E-Marketingiem, z budowaniem marki w branży farmaceutycznej. Zajęcia prowadzone są przez  profesjonalny zespół praktyków oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie studiów będą wykorzystywane różne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia przy komputerach, dyskusje grupowe, studia przypadków, debaty, spotkania z gośćmi z branży farmaceutycznej.  

Kandydaci

Pracownicy działów marketingu i sprzedaży, a w szczególności - Product Menedżerowie, Kierownicy Sprzedaży, Dyrektorzy Marketingu Hurtowni Farmaceutycznych, Farmaceuci, Właściciele firm, Pracownicy Klinik Medycznych, Pracownicy urzędów państwowych z obszaru branży farmaceutycznej oraz osoby planujące karierę zawodową w wymienionych obszarach.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: Integracyjny trening psychologiczny, Podstawy mikro i makroekonomii, Podstawy prawne funkcjonowania rynku farmaceutycznego, Polityka zakupowa na rynku farmaceutycznym, Podstawy marketingu farmaceutycznego, Zarządzanie technologią i innowacjami w przemyśle farmaceutycznym, Budżetowanie z elementami finansów, Prezentacje i wystąpienia publiczne w biznesie, Podstawy farmakologii, Badania kliniczne leków, Negocjacje, Informacja farmaceutyczno-medyczna, Farmakoekonomika, Badania marketingowe w farmacji, Zarządzanie marką, Plan marketingowy, Efektywna współpraca działu marketingu z innymi pionami funkcjonalnymi w firmie, Projektowanie i zarządzanie dystrybucją, Strategie cenowe na rynkach farmaceutycznych, Zarządzanie działem sprzedaży, Techniki sprzedaży przedstawicieli handlowych, Zintegrowana komunikacja marketingowa, Public Relations w przemyśle farmaceutycznym, Etyka w biznesie, Gra symulacyjna - segmentacja na rynku farmaceutycznym, Metodologia tworzenia planu marketingowego, Techniki przywódcze pracy zespołowej, E-marketing, Merchandising w farmacji,Zarządzanie kategorią w aptece. 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab. Józef Haczyński, prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr hab. Krzysztof Cybulski, dr hab., prof. ucz. Igor Postuła, dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Andrzej Rutkowski, dr Zofia Skrzypczak, dr hab. Marcin Czech, dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Anna Pawłowska, dr hab. Monika Skorek, dr Agnieszka Wilczak, mgr Krzysztof Podstawka.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Po pierwszym semestrze studenci piszą test zaliczeniowy ze wszystkich przedmiotów łącznie; na zaliczenie studiów – projekt w grupach „Plan marketingowy dla wybranego rynku produktowo-geograficznego”. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zawierające wykaz przedmiotów objętych tokiem studiów. 

Absolwenci 

Absolwent:

- Potrafi projektować działania marketingowe na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej;

- Potrafi zaprojektować kampanię promocyjną tradycyjną i internetową;

- Umie zastosować różnorodne techniki sprzedażowe;

- Umie kierować pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych;

- Potrafi prowadzić negocjacje i współpracować z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia);

- Umie posługiwać się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego;

- Potrafi wyjaśnić zależności między różnymi decyzjami o skutkach finansowych;

potrafi zidentyfikować ograniczenia i spodziewane źródła problemów przy realizacji planu marketingowego;

- Umie zaprezentować publicznie wyniki prowadzonych analiz.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

6 000 PLN (opłata jednorazowa)
6 300 PLN (opłata w 2 ratach)

6 600 PLN (opłata w 8 ratach)