Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Menedżerów Sprzedaży

Szczegóły
Kod SP-ZA-MS
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://www.wz.uw.edu.pl
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników pogłębionej, zgodnej z najnowszymi światowymi i europejskimi trendami wiedzy na temat zarządzania nowoczesnym działem sprzedaży, biurem obsługi klienta bądź inaczej zdefiniowanym zespołem sprzedawców. Zadaniem nadrzędnym jest przedstawienie istoty i składowych procesu zarządzania personelem sprzedażowym oraz identyfikacja i omówienie czynników wpływających na skuteczność i efektywność sprzedaży w firmie oraz produktywność jej służb sprzedażowych.
Ponadto uczestnicy zyskają sposobność poznania najnowszych trendów w zakresie motywowania i wynagradzania sprzedawców firmy oraz sposobów zwiększania ich produktywności poprzez wspomaganie procesów sprzedaży. Dodatkowo wysoki priorytet został przyznany procesie edukacyjnym problematyce utrzymanie wysokich standardów etycznych w działalności pracowników sprzedaży.

Kandydaci

Studia są przeznaczone przede wszystkim dla kierowników działów sprzedaży, biur handlowych i centrów obsługi klienta oraz osób pełniących w firmach oraz organizacjach niedochodowych funkcje specjalistów ds. sprzedaży, obsługi klienta bądź tzw. product lub account menedżerów, jak również osób aspirujących do obsady w najbliższej przyszłości jakichkolwiek stanowisk menedżerskich w obszarze zarządzania sprzedażą bądź w działach obsługi klienta.

 

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów obejmuje 30 poniższych 6 godzinnych bloków tematycznych: Proces zarządzania działem sprzedaży firmy, Menedżer sprzedaży. Zadania, kompetencje i umiejętności, Ocena i budowa przewagi konkurencyjnej, Analiza i ocena możliwości sprzedażowych firmy, System dystrybucji rynkowej, Ocena potencjału rynku i prognozowanie sprzedaży, Strategia i plan sprzedaży, Organizacja wysiłku sprzedażowego. Liczebność działu sprzedaży, Pozyskiwanie sprzedawców, Adaptacja, szkolenie i coaching nowych sprzedawców, Wyznaczanie zadań i kształtowanie terytoriów sprzedażowych, Tworzenie efektywnych zespołów sprzedażowych, Elementy prawa pracy dla menedżera sprzedaży, Elementy prawa cywilnego dla menedżera sprzedaży, Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji marketingowej, Kalkulacje cenowe. Kształtowanie rabatów i opustów cenowych, Etyczne aspekty zarządzania działem sprzedaży, Fundamenty skutecznego motywowania personelu sprzedaży, Wynagradzanie specjalistów ds. sprzedaży, Współpraca menedżera sprzedaży z innymi działami firmy, Wywieranie wpływu oraz sztuka autoprezentacji, Planowanie wydatków sprzedażowych. Budżet działu sprzedaży, Analiza niepowodzeń pracowników sprzedaży, Standardy w sprzedaży osobistej, Wspomaganie sprzedaży z wykorzystaniem internetu, Monitorowanie, kontrola i ocena sprzedaży firmy, Główne przekroje oceny sprzedawców, Stres, wypalenie zawodowe i fluktuacja sprzedawców, Diagnoza organizacji sprzedażowej firmy, Projekt organizacji sprzedażowej zmian i ich wdrożenie, Seminarium.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr hab. Krzysztof Cybulski, dr hab. Tomasz Ochinowski, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr hab. Monika Skorek, mec. Grzegorz Orłowski, mec. Mariusz Wróblewski, mgr Jerzy Jagodziński, mgr Mariusz Kołakowski, mgr Maciej Misztak, mgr Krzysztof Podstawka, mgr Grzegorz Sobiecki, mgr Michał Spoczyński.

Tryb studiów i częstotliwość zmian

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Roczna dyplomowa praca oraz jej obrona na koniec studiów

Absolwenci

Absolwent studiów uzyska możliwość zrozumienia roli oraz poznania specyfiki zadań menedżera sprzedaży w nowoczesnej, zorientowanej rynkowo firmie.
W szczególności opanuje szereg umiejętności praktycznych, takich przykładowo jak: wyznaczanie celów i zadań sprzedażowych, opracowywanie strategii i planów sprzedaży, zastosowanie technik pozyskiwania sprzedawców, opanowanie umiejętności adaptacji sprzedawców do organizacji, wykorzystanie narzędzi motywowania i wynagradzania sprzedawców, poznanie wybranych metod komunikowania zadań sprzedażowych, stosowanie technik kontroli i oceny zespołów sprzedażowych, umiejętność diagnozowania zespołów sprzedażowych.
Ponadto uczestnik studiów opanuje szereg ważnych kompetencji społecznych przydatnych w pracy menedżera zespołu sprzedawców.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)