Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Negocjacji w Biznesie

Szczegóły
Kod SP-ZA-NB
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/NB/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2020 00:01 – 30.09.2020 23:59)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Program studiów ma na celu przybliżenie słuchaczom obszaru negocjacji  biznesowych. Omawiamy pojęcie konfliktów, które są punktem wyjścia do negocjacji. Główny nacisk położony jest na zajęcia warsztatowe, interaktywne, mające się prowokować uczestników do trenowania konkretnych umiejętności negocjacyjnych. Opieramy zajęcia na grach symulacyjnych. Wyjaśniamy przy tym podstawowe taktyki i techniki negocjacyjne w celu podnoszenia świadomości słuchaczy w tym zakresie. Wartością dodaną tych studiów jest zwiększenie skuteczności prowadzonych na co dzień negocjacji oraz zbudowanie pewności siebie w sytuacjach konfliktowych

Kandydaci

Studia skierowane są w szczególności do kadr menedżerskich i pracowniczych przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego, osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych, członków rad nadzorczych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Negocjacje, Kulturowy kontekst negocjacji, Negocjacje międzynarodowe, Komunikacja w negocjacjach, Budowanie zespołów, Savoir vivre, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Elementy prawa w negocjacjach, Doradztwo organizacyjne, Public Relations, Budowanie przewagi konkurencyjnej, Seminarium specjalistyczne.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Beata Glinka, dr hab. Igor Postuła, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Aleksander Chrostowski, dr Michał Mijal, dr hab. Agnieszka Postuła, mgr Jan Bełdycki, dr Agnieszka Brzozowska, dr Julita Majczyk, mgr Leszek Olszanowski, dr Tomasz Rosiak, mgr Beata Tokaj-Smoczkiewicz.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Udział w warsztatach, prace pisemne (indywidualne i zespołowe), prezentacje, obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci

Wiedza i umiejętności z zakresu negocjacji skutecznie ułatwią działania w obrębie organizacji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Umiejętne prowadzenie negocjacji dzięki pozyskanej w trakcie studiów wiedzy, zwiększy skuteczność poprzez wykorzystanie poznanych podczas studiów metod i narzędzi. Wiedza w zakresie negocjacji i komunikacji pozwoli na konstruowanie efektywnych metod działania absolwentom zatrudnionym w różnego rodzaju organizacjach.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)