Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektem (Project Management)

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZP
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ZP/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania menedżerskie. W szczególności będzie to wiedza z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych.
Duża część zajęć jest prowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Prezentowana wiedza jest poparta zajęciami warsztatowymi nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy, jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

Kandydaci

Osoby zarządzające projektem lub przygotowujące się do prowadzenia projektów.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (182 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Wprowadzenie do zarządzania projektami, Planowanie, harmonogramowanie i nadzór nad realizacją projektów, Budowanie zespołów/Integracja - warsztaty, Ekonomiczna ocena projektów inwestycyjnych, Projekt doradczy-wykład, Projekt doradczy-warsztaty, Budżetowanie projektów, Komunikacja w zespole projektowym, Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami, Analiza otoczenia, Negocjacje, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Organizacja projektów unijnych, Elementy prawa w zarządzaniu projektami, Badania rynku i promocja projektu, Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: dr hab., prof. ucz. Igor Postuła, dr hab., prof. ucz. Mariusz Trojanowski, dr Andrzej Rutkowski, prof. Aleksander Chrostowski, dr inż. Przemysław Dubel, dr hab. Anna Pawłowska, dr hab. Agnieszka Postuła, dr hab. Monika Skorek, dr Oskar Szumski, dr Katarzyna Trzpioła, mgr Jan Bełdycki, mgr Leszek Olszanowski.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Przedmioty zaliczają (indywidualne lub grupowe) prace pisemne lub w przypadku zajęć interaktywnych uczestnictwo w ćwiczeniach i warsztatach. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej realizowanej w grupach projektowych.

Absolwenci

Studia kierowane są do osób realizujących projekty, członków zespołów projektowych, wykonawców prac projektowych oraz osób, które przygotowują się do tego typu prac.
Absolwent posiada wiedzę praktyczną z zakresu skutecznego funkcjonowania zespołów projektowych oraz wykorzystania narzędzi i technik kierowania projektami. Uczestnik zapozna się nie tylko z wiedzą techniczną dotyczącą zarządzania projektem, ale także doświadczy najważniejszych procesów grupowych.

Rekrutacja 

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

6 300 PLN (opłata jednorazowa)
6 600 PLN (opłata w 2 ratach)
6 800 PLN (opłata w 8 ratach)