Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2020/21

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZZL
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181 / 022 55 34 032
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ZZL/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
Obecnie nie trwają zapisy na te studia w wybranej rekrutacji.

(pokaż minione tury)
Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22
    Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z funkcji menedżerskich, która podlega dziś głębokim zmianom i przeobrażeniom. Dotyczy to zarówno zmian w ramach prac realizowanych w departamentach kadrowych, jak i relacji kadry kierowniczej z pracownikami. Dominującą tendencją w nowoczesnym zarządzaniu jest organizowanie sieci podwykonawców do realizacji jednostkowych projektów. Koordynator przedsięwzięcia najczęściej sam musi realizować funkcję kadrową. Do niego należy pozyskanie odpowiednich współpracowników i zbudowanie sprawnie funkcjonującego zespołu realizującego cele biznesowe organizacji, z dbałością o poczucie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Wśród zadań współczesnego menedżera kadrowego znaleźć można budowanie wizerunku organizacji na rynku pracy, uczestniczenie w kreowaniu kultury w oparciu o system wartości organizacji oraz standardy etyczne, monitorowanie i reagowanie na sytuacje konfliktowe i kryzysowe. Wyzwaniem współczesności i nowym zadaniem na zmieniającym  się rynku pracy jest również sprawność w posługiwaniu się zaawansowanymi technologiami oraz umiejętność wykorzystania ich w swojej pracy.

Celem studiów jest dostarczenie kierującym przedsięwzięciami kompetencji pozwalających efektywnie stosować nowoczesne instrumenty polityki personalnej. Natomiast specjaliści ds. personalnych rozwiną i zaktualizują swoją wiedzę jako doradcy wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz kreatorzy polityki personalnej zapewniającej organizacji zdobycie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.
Zajęcia obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem w kontekście społecznym, ekonomicznym i prawa pracy. Słuchacze otrzymają bogaty zestaw narzędzi  stosowanych w praktyce zarządzania zasobami ludzki, a także zdobędą umiejętności tworzenia oryginalnych, dostosowanych do potrzeb organizacji instrumentów polityki kadrowej.

Kandydaci

Osoby odpowiedzialne w firmie za zarządzanie zasobami ludzkimi, realizacje polityki personalnej (HR) oraz występujące w roli kierowników przedsięwzięć (projektów), a także osoby pragnące rozwijać swą karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (220 godziny) obejmuje następujące bloki tematyczne: Nowe tendencje w zarządzaniu w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji; Zarządzanie zasobami ludzkimi – best practice; Budowa potencjału społecznego organizacji; Rozwój pracowników; Metody i techniki kształtowania pro-efektywnościowych zachowań organizacyjnych; Zarządzanie funkcja personalną: Społeczne problemy zarządzania zasobami ludzkimi; Prawne i finansowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Warsztaty-Networking, Seminarium dyplomowe. (Szczegółowy program studiów na stronie internetowej Wydziału Zarzadzania www.wz.uw.edu.pl).

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Praktyczna praca projektowa i jej prezentacja publiczna z dyskusją. Najciekawsze opracowania mogą być kwalifikowane do publikacji w wydawnictwach Wydziału Zarządzania.

Absolwenci

Koordynatorzy przedsięwzięć i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi przygotowani do swej roli, dysponujący aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)