Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku polskim

Szczegóły
Kod SP-EMBA-PL
Jednostka organizacyjna Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Kierunki studiów Ekonomia, Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. +48 226253283
tel. +48 22 5534104
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.30
Adres WWW https://www.mcz.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 3 (23.06.2021 00:00 – 08.09.2021 23:59)

(pokaż minione tury)

Rekrutacja na studia EMBA@UW

Współczesna kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.

Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA. 

Od wielu lat prowadzone przez nas programy posiadają najbardziej prestiżowe naświecie akredytacje: AMBA - Association of MBAs i EQUIS.

Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 5 lat, w tym co najmniej 3 na stanowiskach kierowniczych) i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.

Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 • prof. Annela Anger-Kraavi (Ekonomia) - Cambridge University
 • prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research
 • prof. Hadi S. Esfahani (Ekonomia firmy) - University of Illinois at Urbana-Champaign
 • dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Boris Lezhava (Marketing) - Caucasus University
 • dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Obłój (Zarządzanie strategiczne) Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Ochinowski (Strategiczne Przywództwo) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Patrick O'Sullivan (Etyka biznesu) - Grenoble Ecole de Management (GEM)
 • prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University
 • prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School
 • prof. Jovana Stanisljevic (Negocjacje w biznesie) - Grenoble École de Management
 • prof. Adam Tatarynowicz (Zarządzanie sieciowe) - Lee Kong Chian School of Business
 • prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystka) - Uniwersytet Warszawski
 • mgr Aneta Wilk-Łyś (Rachunkowość)

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (zasadniczo) 2 razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów jest obowiązkowy dla każdej z grup.

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną projektu doradczego. 

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już prawie 1500 osób.

Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy. 

Rekrutacja

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

Do egzaminu wstępnego zostaną dopuszczone osoby, które:

1. wypełnią zgłoszenie rekrutacyjne i formularz aplikacyjny w systemie IRK
2. dostarczą komplet dokumentów aplikacyjnych:

o   oryginał dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia

o   dwa listy rekomendacyjne (od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego, kontrahenta lub współpracownika). Jeśli osoby rekomendujące życzą sobie zachowania poufności, podpisane listy można przesłać pocztą lub emailem na adres sekretariatu studiów: mba@uw.edu.pl


Wymagane dokumenty można do odwołania dostarczać w formie elektronicznej przez IRK lub na adres rekrutacja.mba@uw.edu.pl

3. posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach

4. wniosą bezzwrotną opłatę egzaminacyjną w wysokości 300 PLN.

    Opłatę należy wnieść na nasz numer konta: Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

Egzaminy wstępne

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie:

o   60-minutowego testu matematyczno-logicznego,

o   60-minutowego testu z języka angielskiego,

o   20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej. 

Czesne

44.900 PLN + 300 PLN opłaty aplikacyjnej

Czesne można wnosić w ratach. Wysokość rat oraz terminy płatności zapisane są w Informatorach oraz w Umowie o studia.

Opcjonalnie słuchacze mogą uczestniczyć w sesjach wyjazdowych do: Indii (2800 USD) i USA (2800 USD). Wyjazdowe studyjne są dodatkowo płatne.