Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury

Szczegóły
Kod SP-ZA-ART
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3,
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181,
0 602 768 287
e-mail: psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ART/
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (07.06.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Absolwenci zdobywają wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne do:

 • ZARZĄDZANIA INSTYTUCJĄ / ORGANIZACJĄ KULTURY.

 • planowania karier własnych i podwładnych pracowników,

 • efektywnego prowadzenia samodzielnych przedsięwzięć artystycznych,

 • założenia i prowadzenia własnej firmy (np. agencji autorskiej, biura koncertowego, galerii sztuki, impresariatu itp.),

 • skonstruowania BIZNESPLANU, STRATEGII DZIAŁANIA i PLANU PROMOCJI,

 • zdobywania środków finansowych z funduszy polskich i zagranicznych.

   

  Wiodące przedmioty:

  misja i historia UW, prawo autorskie, prawo kultury, tryb założenia własnej firmy, prawo podatkowe, teoria i metody organizacji, zarządzanie w kulturze i oświacie, biznesplan, plan promocji, strategia działania, finansowanie kultury - fundusze, granty, dotacje, marketing, promocja, sponsoring, public relations, negocjacje,savoir-vivre, aplikacje mobilne dla kultury, warsztaty antystresowe. 

Kandydaci

Artyści, twórcy, animatorzy kultury i menedżerowie instytucji kultury, pracownicy domów kultury, galerii sztuki, muzeów, teatrów, bibliotek, wydawnictw, pracownicy mediów i organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (180 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Historia i misja Uniwersytetu Warszawskiego, Prawo autorskie, Prawo kultury, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Zarządzanie personelem w tym „Artysta sprawny menedżer”, Zarządzanie kulturą i oświatą, Marketing i promocja, public relations, Media relations, Negocjacje, Savoir-vivre i etykieta menedżera kultury, Sponsoring, Teoria i metody organizacji, Finansowanie kultury - Biznesplan i plan promocji, Finansowanie kultury - Fundusze, Finansowanie kultury - Strategia działania

Zajęcia dodatkowe: Megatrendy we współczesnym świecie, zajęcia integracyjne, panelowe i studyjne organizowane we współpracy z Klubem Absolwentów UW, Zakładem Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych UW, Muzeum-Pałac w Wilanowie, Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i innymi instytucjami kultury.

Wykładowcy

prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, prof. dr hab. Dorota Sokołowska, dr Stanisław Kownacki, dr Inga Oleksiuk, dr Robert Pietrusiński, dr hab. Agnieszka Postuła, dr Piotr Sokół, mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar, mgr Krzysztof  Podstawka, mgr Sylwia Żółkiewska, mgr Maria Kujcys-Sołobodowska.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, ok. 20 sobotnich zjazdów – przeważnie co drugą sobotę miesiąca

Zaliczenia

 Test egzaminacyjny z programu studiów. Praca menedżerska na ocenę nt. „BIZNESPLAN” dla przedsięwzięcia artystycznego lub „STRATEGIA DZIAŁANIA” dla instytucji / organizacji kultury.

Absolwenci

Wśród naszych ok. 700. Absolwentów plasuje się wielu, wybitnych artystów - menedżerów kultury zarządzających czołowymi i instytucjami kultury w Polsce. Studia otwierają nowy etap w dalszej działalności zawodowej ludzi kultury. Artyści zdobywają nowy zawód menedżera kultury. Absolwenci zdobywają ważne uprawnienia i z powodzeniem startują w konkursach na kierownicze stanowiska w instytucjach kultury w Polsce / UE.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

4 800 PLN (opłata jednorazowa)
5 000 PLN (opłata w 2 ratach)

5 200 PLN (opłata w 8 ratach)