Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie – Finanse w praktyce prawniczej

Szczegóły
Kod SP-ZA-FPP
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Znalezione obrazy dla zapytania wydział zarządzania uw

Opis Studiów

Celem Podyplomowych Studiów Menedżerskich – Finanse w praktyce prawniczej jest poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze finansów, podatków i rachunkowości, w zakresie potrzebnym w praktyce prawniczej. Wykorzystując ogromne doświadczenie praktyczne naszych wykładowców zaprojektowaliśmy skuteczny program pozwalający słuchaczom zrozumieć finansowe, podatkowe i rachunkowe skutki działań prawnych oraz wdrażać z sukcesem zdobytą wiedzę w praktyce. Dlatego w trakcie całego kursu zaprezentujemy Państwu wiedzę z zakresu czytania i analizy sprawozdań finansowych, technik wykrywania manipulacji księgowych, wyceny przedsiębiorstw, a także efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem aktywizujących metod edukacyjnych, takich jak panele dyskusyjne, studia przypadku, projekty zespołowe.

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat) zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych. W szczególności zapraszamy prawników, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych, a także menedżerów, członków rad nadzorczych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę o finansach.

Program studiów

Program studiów (168 godzin) obejmuje trzy podstawowe bloki tematyczne: sprawozdawczość finansową, finanse przedsiębiorstw i podatki. W ramach tych bloków pojawią się, między innymi, następujące przedmioty: czytanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdań finansowych i inne czynności rewizji finansowej, techniki wykrywania manipulacji księgowych, księgowe skutki operacji prawnych, analiza kondycji przedsiębiorstw, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw i ich mienia, finansowe skutki operacji prawnych, opodatkowanie działalności gospodarczej, podatkowe skutki operacji prawnych, optymalizacja podatkowa. Ponadto w ramach kursu zaproponujemy zajęcia do wyboru, przykładowo: zarządzanie finansami osobistymi, rachunkowość zarządczą, czy też gospodarkę finansową i rachunkowość sektora finansów publicznych.

Wykładowcy

Olbrzymią wagę przykładamy do doboru kadry. Dlatego też, zajęcia będą prowadzone przez osoby, które są jednocześnie cenionymi praktykami, ekspertami w swoich dziedzinach, jak i świetnie odbieranymi przez słuchaczy wykładowcami. Wśród prowadzących znajdą się, między innymi: biegli rewidenci: dr Małgorzata Winter, dr Adam Chmielewski; doradcy podatkowi - doc. dr Piotr Sokół; mgr Jacek Pukaluk; powoływani na biegłych sądowych lub piszący ekspertyzy dla sądów – mgr inż. Dariusz Pelc, dr Rafał Cieślik, dr Katarzyna Trzpioła, doc. dr Andrzej Rutkowski. Nasi wykładowcy to także autorzy cenionych publikacji, członkowie rad nadzorczych, konsultanci biznesowi. Ich kontakt z praktyką daje gwarancję przekazywania najnowszej wiedzy, przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Studia będą prowadzone w trybie zaocznym, ze zjazdami w soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu.

Zaliczenia

Podstawowym kryterium zaliczania poszczególnych przedmiotów jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Studia kończą się zespołową pracą projektową, którą należy obronić na egzaminie dyplomowym.

Rekrutacja

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie listu motywacyjnego oraz po spełnieniu wymogów formalnych. Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie wyższe (w tym licencjat) zdobyte na uczelniach polskich i zagranicznych. W przypadku gdy kandydat jest obcokrajowcem, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego. Maksymalna liczebność grupy to 80 osób, przy czym w przypadku zakwalifikowania większej liczby kandydatów niż 40 zostaną uruchomione dwie równoległe grupy. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę dostępnych miejsc, kandydaci będą przyjmowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w tym licencjat),

2. kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej IRK),

3. list motywacyjny,

4. deklaracja płatności (wzór deklaracji do pobrania ze strony internetowej).

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

Czesne

7 200 PLN (opłata jednorazowa)
7 700 PLN (opłata w 2 ratach)
8 200 PLN (opłata w 8 ratach)