Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania Projektami Informatycznymi

Szczegóły
Kod SP-ZA-ZPI
Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. 0 22 55 34 181
psm@wz.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 11:00-15:00
Adres WWW http://podyplomowe.wz.uw.edu.pl/ZPI/
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Głównym celem studiów jest zapewnienie odpowiedniej wiedzy w zakresie zaawansowanego zarządzania projektami informatycznymi osobom pracującym na stanowiskach szczebla kierowniczego. W trakcie studiów słuchacze poznają elementy najbardziej popularnych metodyk projektowania jak: PMI, IPMA, Prince 2.

Struktura studiów została skonstruowana w taki sposób, by podstawy teoretyczne z obszaru zarządzania projektami informatycznymi zostały uzupełnione o praktyczne aspekty tego zagadnienia. Realizacja tego założenia jest zapewniona poprzez zaangażowanie kadry naukowej Wydziału Zarządzania UW oraz zewnętrznych ekspertów, którzy posiadają doświadczenie praktyczne przy wdrożeniach systemów informatycznych w takich sektorach jak bankowy, ubezpieczeniowy, telekomunikacyjny czy usługowy.

Kandydaci

Studia skierowane są do: menedżerów projektów, chcących uzyskać dogłębną wiedzę na temat kierowania i wdrażania projektów informatycznych, menedżerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie właściwego wykorzystania zaimplementowanych systemów informatycznych, specjalistów zaangażowanych we wdrażanie systemów informatycznych.

Opis Studiów

Program studiów

Program studiów (150 godzin) obejmuje następujące przedmioty: Audyt i weryfikacja systemów informatycznych, Bariery wdrożeniowe systemów informatycznych, Bezpieczeństwo systemu w projekcie IT, Coaching w zarządzaniu projektami, Komunikacja w projekcie IT, Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Modelowanie procesów w projekcie, Negocjacje w projektach informatycznych, Ocena i selekcja systemów informatycznych w projekcie IT, Podstawy metodyczne pomiaru efektywności przedsięwzięć informatycznych, Prawo własności intelektualnej w projektach informatycznych, Projektowanie i ocena ergonomii systemów informatycznych, Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych, Zarządzanie inicjatywami i wymaganiami w projektach IT, Zarządzanie jakością w procesie wytwórczym oprogramowania w projektach IT, Zarządzanie zakresem, czasem i budżetem projektu, Zarządzanie zespołem projektowym, Znaczenie Business Performance Management w projektach IT, Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Witold Chmielarz, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, dr hab. Helena Dudycz, dr hab. Arkadiusz Januszewski, dr hab. inż. Marcin Sikorski, dr hab. Ewa Ziemba, dr Joanna Deszcz, dr Mirosław Dyczkowski, dr Damian Dziembek, dr inż. Piotr Krajewski, dr Tomasz Parys, dr Oskar Szumski, dr Marek Zborowski, mgr Tomasz Nędzi.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele, przeciętnie 1-2 razy w miesiącu

Zaliczenia

Formą weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności jest pisemny test lub pisemna praca grupowa. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci

Absolwenci Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie Zarządzania Projektami Informatycznymi uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez Wydział Zarządzania UW zgodne z wymaganiami Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
 Absolwenci posiadają wiedzę pozwalającą na kompleksowe zarządzanie projektami informatycznymi w oparciu o stosowane metodyki zarządzania i współczesne rozwiązania takie jak między innymi hurtownie danych.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, deklaracja płatności czesnego, życiorys. Podanie, deklarację i życiorys drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

Opis rekrutacji

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Miejsce zajęć

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po Wydziale Zarządzania UW

 

Czesne

5 500 PLN (opłata jednorazowa)
5 800 PLN (opłata w 2 ratach)
6 100 PLN (opłata w 8 ratach)