Asystentura międzykulturowa w szkole


W mocy od: 21 lipca 2022

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się na podstawie zgłoszeń w systemie IRK. Kandydat powinien zarejestrować się w IRK i dokonać opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż maksymalna liczba miejsc, kryterium decydującym będzie rozmowa kwalifikacyjna z zastosowaniem punktacji w skali 1-5 pkt. W trakcie rozmowy ocenie podlegać będą: (1 pkt.) doświadczenie w środowisku międzykulturowym (2 pkt.) umiejętności komunikacyjne (3 pkt.) umiejętność nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty

Kandydat składa następujące dokumenty:

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą dodatkowo wymagane są:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data nadania) na adres:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Studia Podyplomowe Asystentura Międzykulturowa w Szkole

ul. Podchorążych 20

00 - 721 Warszawa

Harmonogram rekrutacji

Termin rejestracji w systemie IRK: od 01.08.2022 r. do 30.09.2022 r.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: do 01.10.2022 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: od 06.10.2022 r. do 07.10.2022 r.

Termin ogłoszenia wyników: 10.10.2022 r.

Przyjmowanie dokumentów: od 10.10.2022 r. do 14.10.2022 r.

Czesne

4 250 zł jednorazowo płatne do 15.10.2022 r.

W dwóch ratach 4 250 zł

I rata 2 125 zł płatna do 15.10.2022 r.

II rata 2 125 zł płatna do 15.02.2023 r.

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do studiów podyplomowych, więcej informacji tutaj.