• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Program Executive MBA w języku polskim

Szczegóły
Kod SP-EMBA-PL
Jednostka organizacyjna Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Kierunek studiów Executive MBA, Zarządzanie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 80
Czas trwania 4 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel. +48 226253283
tel. +48 22 5534104
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-15.30
Adres WWW https://www.mcz.edu.pl
Wymagany dokument
 • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Współczesna kadra zarządzająca staje w obliczu paradoksalnego wyzwania: menadżerowie muszą się wykazać znajomością specjalistycznej wiedzy związanej z konkretną branżą a jednocześnie muszą posiadać umiejętność budowania na jej podstawie kompleksowej strategii obejmującej całość funkcjonowania organizacji.

Program Executive MBA daje absolwentom specjalistyczną wiedzę pogłębioną o aspekty praktyczne podane w kapsułce skupiającej w sobie praktyczny kurs zarządzania. Wiedza zdobyta na naszym programie ma praktyczne zastosowanie a firmy są bezpośrednimi beneficjentami tego, że ich pracownicy mają szanse studiowania na EMBA. 

Jesteśmy pierwszą w Polsce uczelnią publiczną posiadającą potrójną koronę akredytacji:

AACSB International - założona w 1916 r. (AACSB) jest największym na świecie sojuszem edukacji biznesowej, łączącym nauczycieli, studentów i biznes.
The European Foundation for Management Development (EFMD) - międzynarodowe zrzeszenie organizacji akademickich, biznesowych i społecznych.
Association of MBAs (AMBA) – jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się badaniami z zakresu nauk o zarządzaniu.

Kandydaci

Studia Executive MBA przeznaczone są dla osób z doświadczeniem zawodowym (w naszym Programie wymagane minimum to 5 lat, w tym co najmniej 3 na stanowiskach kierowniczych) i chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i posiąść praktyczne umiejętności w dziedzinie zarządzania.

Executive MBA nie jest dla osób pragnących specjalizować się w jednej z dziedzin zarządzania, takich jak np. finanse, marketing czy zarządzanie personelem. Program EMBA przeznaczony jest dla tych, którzy potrzebują strategicznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Wykładowcy

Kadrę wykładowców naszego Programu Executive MBA tworzą najlepsi wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz wiodących uniwersytetów w USA oraz Europie, m.in. Oxford, Cambridge.
Uzupełnieniem kadry uniwersyteckiej są praktycy biznesu z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 • prof. Annela Anger-Kraavi (Ekonomia) - Cambridge University
 • prof. Prem Chandrani (Zarządzanie międzynarodowe) - S P Jain Institute of Management & Research
 • prof. Hadi S. Esfahani (Ekonomia firmy) - University of Illinois at Urbana-Champaign
 • dr Mieczysław Grudziński (Finanse przedsiębiorstw) - Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. Grzegorz Karasiewicz (Marketing) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Klincewicz (Zarządzanie operacyjne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Boris Lezhava (Marketing) - Caucasus University
 • dr Tomasz Ludwicki (Zarządzanie strategiczne) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Krzysztof Obłój (Zarządzanie strategiczne) Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Ochinowski (Strategiczne Przywództwo) - Uniwersytet Warszawski
 • prof. Patrick O'Sullivan (Etyka biznesu) - Grenoble Ecole de Management (GEM)
 • prof. Nicholas Petruzzi (Zarządzanie operacyjne) - Penn State University
 • prof. Joseph Santora (Zachowania organizacyjne) - École des Ponts Business School
 • prof. Jovana Stanisljevic (Negocjacje w biznesie) - Grenoble École de Management
 • prof. Adam Tatarynowicz (Zarządzanie sieciowe) - Lee Kong Chian School of Business
 • prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Statystka) - Uniwersytet Warszawski
 • mgr Aneta Wilk-Łyś (Rachunkowość)

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy (zasadniczo) 2 razy w miesiącu. Szczegółowy harmonogram zjazdów jest udostępniany dla każdej z grup na początku roku akademickiego.

Zaliczenia

Egzaminy, prezentacje, analiza studiów przypadków, quizy, symulacje, indywidualne lub grupowe. Studia kończą się obroną projektu doradczego. 

Absolwenci

Nasze studia Executive MBA powstały w 1991 r. Od tego czasu nasz program ukończyło już prawie 1500 osób.

Każdego roku 60% uczestników naszych studiów to prezesi, członkowie rad nadzorczych i zarządów  oraz ich bezpośredni podwładni, reprezentujący  wiodące polskie i zagraniczne firmy.


Rekrutacja

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

Do procesu rekrutacji na studia podyplomowe Executive MBA na UW (Executive MBA@UW) może przystąpić kandydat spełniający łącznie następujące warunki:

1)  posiada wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskana w systemie szkolnictwa wyższego i nauki);

2) posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3 lata na stanowiskach kierowniczych.  Informacje o doświadczeniu powinny być umieszczone w formularzu aplikacyjnym w przeznaczonych do tego sekcjach.
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunkówzarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW (IRK) i wypełnić formularze aplikacyjne lub załączyć kopie (skany):

1)     podania o przyjęcie na studia wypełnionego w systemie IRK;

2)     kwestionariusza osobowego EMBA@UW w systemie IRK;

3)     dyplomu ukończenia studiów I-go lub II-go stopnia (skan w systemie IRK);

4)     dwóch listów rekomendacyjnych (preferowane: od aktualnego lub poprzedniego pracodawcy/przełożonego i współpracownika) w systemie IRK

(W przypadku gdy osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność listy rekomendacyjne, mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@uw.edu.pl do końca terminu składania dokumentów w turze, w której aplikuje kandydat/kandydatka)

5)     potwierdzenia przelewu opłaty egzaminacyjnej 215 zł (skan w systemie IRK).

numer konta EMBA: Bank Millennium 32 1160 2202 0000 0001 0838 9289

 

Egzaminy wstępne

Ustala się następujące kryteria egzaminu przyjęcia na studia podyplomowe Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim (Executive MBA@UW):  

1)    zdanie testu matematyczno-logicznego w języku polskim lub angielskim adekwatnie do edycji studiów (maksymalnie do zdobycia 30 punktów, próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych);    

2)    zdanie testu znajomości języka angielskiego (maksymalnie do zdobycia 30 punktów  , próg zaliczenia wynosi 50%+1 punktów – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych dla edycji anglojęzycznej, 40%+1 – średniej wieloletniej sumy punktów zdobytych dla edycji polskojęzycznej);  

3)    ocena rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim lub angielskim, adekwatnie do edycji studiów (maksymalnie 40 punktów, minimum 21 punktów);
testów oraz rozmowy, przy spełnieniu minimalnego progu punktów z testów określanego przez komisję egzaminacyjną.
 

Egzamin (testy oraz rozmowa kwalifikacyjna) przeprowadzony jest zdalnie przy wykorzystaniu platformy KAMPUS oraz ZOOM.
Kandydaci na studia zobowiązani są do zapewnienia sobie stabilnego połączenia z Internetem w celu przeprowadzenia egzaminu.
W przypadku trudności technicznych UW zapewnia pomoc dotyczącą systemów KAMPUS i ZOOM.

 

Terminy

I tura

Termin rejestracji w IRK: 23 maja 2022 r. - 24 maja 2022 r.
Termin przeprowadzenia testów: 28 maja 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 1 czerwca 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów : 2 czerwa 2022 r. – 28 czerwca 2022 r

II tura

Termin rejestracji w IRK: 2 czerwca 2022 r. - 28 czerwca 2022 r.
Termin przeprowadzenia testów: 2 lipca 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 6 lipca 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów : 7 lipca 2022 r. – 3 sierpnia 2022 r

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc może zostać uruchomiona kolejna tura na tych samych zasadach.

III tura

Termin rejestracji w IRK: 8 sierpnia 2022 r. - 20 września 2022 r.
Termin przeprowadzenia testów: 24 września 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 27 września 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów : 28 września 2022 r - 1 października 2022 r.

IV tura

Termin rejestracji w IRK: 5 października 2022 r. - 18 października 2022 r.
Termin przeprowadzenia testów: 22 października 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 24 października 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów : 26 października 2022 r - 28 października 2022 r.

V tura

Termin rejestracji w IRK: 28 października 2022 r. - 7 listopada 2022 r.
Termin przeprowadzenia testów: 15 listopada 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników: 16 listopada 2022 r.
Przyjmowanie dokumentów : 16 listopada 2022 r - 25 listopada 2022 r.

Dokumenty powinny być dostarczone osobiście lub pocztą do Dziekanatu studiów Executive MBA na Wydziale Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, budynek C, pok. C-115, 01-576 Warszawa.

W przypadku gdy osoby rekomendujące życzą sobie zachować poufność listy rekomendacyjne, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być przesłane pocztą tradycyjną lub mailem ma adres mba@uw.edu.pl do końca terminu składania dokumentów w turze, w której aplikuje kandydat/kandydatka.

Na podstawie decyzji kierownika studiów podyplomowych w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 

Czesne

 49.900 PLN

Czesne można wnosić w ratach. Wysokość rat oraz terminy płatności zapisane są w Informatorach oraz w Umowie o studia.