• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu

Szczegóły
Kod SP-PG
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa, pokój 107
tel. 022 55 20 529,
pk@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-11.00
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.04.2022 00:00 – 14.11.2022 23:59)

Opis Studiów

Program studiów

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe oraz przestępstwa przeciwko mieniu, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach. Przedmioty realizowane w ramach studiów (160 godzin) podzielone zostały na 7 bloków tematycznych: Zagadnienia wprowadzające, Prawnokarna ochrona mienia, instytucji państwowych i samorządowych, Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego, Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, Prawo karne skarbowe, Prawo antymonopolowe, Procesowo-kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i przeciwko mieniu.

Zajęcia mają charakter teoretyczny i warsztatowy, przedstawiane będą studia przypadków, omawiane rzeczywiste problemy pojawiające się w obszarze prezentowanej tematyki.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez osoby dysponujące bogatym doświadczeniem zawodowym, praktycznym, wiedzą teoretyczną i praktyką orzeczniczą.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, prof. dr hab. Ewa Gruza, dr hab. Błaszczyk, dr hab. prof. ucz. Szymon Pawelec, dr Anna Zientara oraz pracownicy naukowi innych uczelni, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcy prawni.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), średnio raz w miesiącu (zajęcia: sobota 9.00-15.40, niedziela 9.00-15.40).

 

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest spełnienie dwóch kryteriów: 1. Udział w co najmniej 80% prowadzonych zajęć, weryfikacja odbywać się będzie na podstawie list obecności sporządzanych każdego dnia zjazdu oraz 2. Pozytywne zaliczenie testowego egzaminu końcowego.

 


Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty 

  1. Podpisane podanie o przyjęcie na studia*;
  2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. Podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią)*;
  4. Podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach)*;
  5. Podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej*;
  6. W przypadku dyplomu zagranicznego – poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski

*wygenerowane dokumenty są dostępne w systemie rejestracyjnym IRK

 

Czesne 

3800 zł - Opłata  jednorazowa
4000 zł - Opłata w w systemie ratalnym (2 raty)

Czesne za studia rozliczane są poprzez moduł płatności w systemie USOSweb. Opłaty należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza.

 

Terminy

Przyjmowanie dokumentów: 20 kwietnia - 17 listopada 2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 24 listopada 2022 r.