• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych

Szczegóły
Kod SP-ZP
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Prawo
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 20
Limit miejsc 130
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Collegium Iuridicum I,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 529
pszp@wpia.uw.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Od poniedziałku do piątku 9.00-16.00, soboty zjazdów 9.00-10.30
Adres WWW https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/studia/studia-podyplomowe
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (20.04.2022 00:00 – 13.10.2022 23:59)

Opis Studiów

Program Studiów

Program studiów (192 godziny) obejmuje następujące przedmioty: Środki publiczne w systemie zamówień publicznych, Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne), Podwykonawstwo, wykluczenie wykonawców odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania, Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych, System zamówień publicznych w Polsce, Kontrola zamówień publicznych, Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Tryby udzielania zamówień publicznych, Umowy w sprawach zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej, Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych, Zajęcia praktyczne z zamówień publicznych, Partnerstwo publiczno-prawne a zamówienia publiczne.

 

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, dr hab. Maria Boratyńska, mec. Wioleta Bajda, mec. Kamila Podwapińska, mec. Irena Skubisza-Kalinowska, mec. Anna Szymańska, Jacek Sadowy - były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy dwudniowe (soboty i niedziele), co 2-3 tygodnie.

 

Zaliczenia

Po  każdym  semestrze obowiązuje zdanie jednego egzaminu (jeden pisemny  egzamin  w semestrze). Program nie przewiduje przygotowania  pracy dyplomowej ani napisania testu końcowego. Oceną  końcową  jest średnia  ocen z dwóch egzaminów,  zgodnie z  Regulaminem UW  jest  wynikiem  wszystkich  terminów  egzaminacyjnych.

 


Rekrutacja

Opis rekrutacji

Rekrutacja otwarta, o przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Wymagane dokumenty

  1. Podpisane podanie o przyjęcie na studia*;
  2. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  3. Podpisaną umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (w dwóch egzemplarzach lub w trzech jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią)*;
  4. Podpisane zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (w dwóch egzemplarzach)*;
  5. Podpisane oświadczenie o adresie poczty elektronicznej*;
  6. W przypadku dyplomu zagranicznego – poświadczenie dyplomu w formie legalizacji lub apostille oraz tłumaczenie przysięgłe na język polski

*wygenerowane dokumenty są dostępne w systemie rejestracyjnym IRK

 

Czesne

5600 zł - Opłata  jednorazowa
6000 zł - Opłata w w systemie ratalnym (3 raty)

 

Terminy

Przyjmowanie dokumentów: 20 kwietnia - 19 października 2022 r.

Termin doręczenia rozstrzygnięć w sprawie przyjęcia na studia lub odmowie przyjęcia na studia: do 26 października 2022 r.