• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacją są objęte wszystkie studia podyplomowe oferowane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2023/2024. Tury rekrutacji na poszczególne studia mogą się odbywać w różnych terminach. Proszę zwrócić na to uwagę. Także różne mogą być wymagane dokumenty.

Studia będą dodawane do rekrutacji sukcesywnie.

Tury rekrutacji

Filtry

  • Formy studiów

  • Grupy studiów

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Administracja od: 24.07.2023 00:00
do: 02.10.2023 23:59
2 Akademia badań klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie od: 30.06.2023 00:00
do: 03.10.2023 23:59
3 Analityka danych z wykorzystaniem języka SQL (MS Access i Oracle) oraz narzędzi Business Intelligence (Power BI i Tableau) od: 08.05.2023 00:00
do: 08.10.2023 23:59
4 Angielskie prawo handlowe od: 01.08.2023 00:00
do: 23.10.2023 23:59
5 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Kurs teorii i metodyki archiwalnej od: 06.06.2023 00:00
do: 15.09.2023 23:59
6 Asystentura międzykulturowa w szkole od: 14.07.2023 00:00
do: 04.09.2023 23:59
7 Audyt i Kontrola Wewnętrzna od: 06.06.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
8 Audyt wewnętrzny od: 27.06.2023 00:00
do: 17.07.2023 23:59
od: 01.09.2023 00:00
do: 18.09.2023 23:59
9 Bibliotekoznawstwo od: 15.05.2023 00:00
do: 30.09.2023 23:59
10 Cyberbezpieczeństwo od: 10.07.2023 00:00
do: 31.07.2023 23:59
od: 01.09.2023 00:00
do: 18.09.2023 23:59
11 Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu R od: 08.05.2023 00:00
do: 07.09.2023 23:59
od: 20.09.2023 00:00
do: 28.09.2023 23:59
12 Diagnoza Kliniczna Dziecka i Jego Rodziny od: 01.06.2023 00:00
do: 30.08.2023 23:59
13 Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych od: 22.05.2023 10:00
do: 05.06.2023 23:59
od: 14.06.2023 00:00
do: 17.06.2023 23:59
od: 26.06.2023 00:00
do: 14.07.2023 23:59
14 Ekonomiczna analiza danych w programie Microsoft Excel i języku programowania VBA od: 08.05.2023 00:00
do: 08.10.2023 23:59
15 Europejskie Studia Przekładu Konferencyjnego (EMCI) od: 01.06.2023 00:00
do: 31.08.2023 23:59
od: 15.09.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
16 Filologia polska w praktyce. Dydaktyka języka polskiego jako obcego od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
17 Filologia polska w praktyce. Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
18 Filologia polska w praktyce. Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
19 Filologia polska w praktyce. Polonistyka dla nauczycieli od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
20 Filologia polska w praktyce. Redakcja językowa tekstu od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
21 Filologia polska w praktyce. Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
22 Filologia polska w praktyce. Specjalizacja nauczycielska dla polonistów od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
23 Filologia polska w praktyce. Szkoła komunikacji profesjonalnej od: 20.07.2023 00:00
do: 21.09.2023 23:59
24 Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego od: 01.06.2023 00:00
do: 15.07.2023 23:59
od: 07.08.2023 00:00
do: 22.09.2023 23:59
25 Hydrogeologia w procedurach administracyjnych od: 02.10.2023 00:00
do: 10.11.2023 23:59
strony
Strony: 1, 2, 3, 4
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200